Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka ugrupowań krajów rozwijających się – sprzeczności i konflikty w ramach ugrupowania

  Struktura ugrupowania i jego ewolucja. Na podstawie dochodu narodowego na głowę mieszkańca, rozwoju gospodarczego wyróżniono 3 grupy państw: zamożniejszych (Argentyna, Brazylia, Singapur, Bahama), biednych ( Arabia Saudyjska, Libia, Irak), najbiedniejszych ( kraje Afryki).

  Formy współpracy krajów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch niezaangażowania – powstanie, działalność i przyszłość

   

  Ruch ten miał na celu nie sprzymierzanie się ani z krajami kapitalistycznymi, ani z socjalistycznymi i poszukiwania własnej, w miarę niezależnej polityki w stosunkach międzynarodowych. Ten wybór pozwalał państwom na działalność antykolonialną i rozwijanie solidarności azjatycko - afrykańskiej z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces dekolonizacji - przyczyny, przebieg i skutki

  Przyczyny: wzrost świadomości społecznej i narodowej w koloniach, wzrost zainteresowania problemem walki o niepodległość, powojenna rywalizacja między mocarstwami zachodnimi, a następnie współzawodnictwo między wschodem a zachodem oraz działalność ONZ. Przebieg:

  Pierwszy etap likwidacji systemu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cechy charakterystyczne krajów rozwijających się

  W wyniku dekolonizacji powstało ponad 130 państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społeczno - politycznego. W odniesieniu do tych krajów użyto określenia kraje rozwijające się. Ostatecznie określenie to przyjęło się i jest stosowane zamiennie z pojęciem trzeciego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rosji

  Obecna polityka zagraniczna ma na celu nawiązanie i utrzymanie dobrych stosunków z Zachodem, gdyż jest to ważny dla Rosji partner gospodarczy. Rosja odstąpiła od polityki imperialistycznej, prowadzonej w czasach ZSRR. Prezydent Putin nawiązał także dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, zakopując dawne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpad ZSRR i jego skutki międzynarodowe

  Temp wzrostu gospodarczego w ZSRR spadło praktycznie do zera. Projekty reformy były spóźnione w stosunku do pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, realizacja "głasnosti" obniżyła zaś barierę strachu i wyzwoliła falę krytyki systemu. Wyścig zbrojeń i rywalizację z Zachodem ZSRR przegrał. Od 1989...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki rozpadu systemu i wspólnoty państw socjalistycznych

  Współpraca tych państw, m.in. w ramach RWPG, okazała się bezowocna i nie była w stanie zaradzić zaistniałym problemom ekonomicznym. Mimo oporu lokalnych przywódców, "pierestrojka" wpływała na erozję podstaw nawet najbardziej ortodoksyjnych reżimów w Europie Środkowo - Wschodniej: NRD, Czechosłowacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ZSRR w polityce światowej i w ramach ugrupowania

  Doktryna Breżniewa. Polityka ZSRR zakładała rozprzestrzenianie socjalizmu w państwach Afryki i Ameryki Południowej. Doprowadzało to do konfrontacji z głównym państwem bloku kapitalistycznego - USA. Oba państwa prowadziły w stosunku do siebie tzw. "zimną wojnę". Związek radziecki ciągle zacieśniał...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy i efekty rokowań rozbrojeniowych

  Rokowania zbrojeniowe rozpoczęły się wkrótce po zakończeniu II wojny św. W 1952 powołano Komisję Rozbrojeniową działającą w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. W 1959 POSZERZONO SKŁAD Komisji rozbrojeniowej powołano Komitet Dziesięciu Państw, który zaprzestał działalności w 1960. Na XVI sesji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rokowań rozbrojeniowych

  1) powszechność - objęcie porozumieniami rozbrojeniowymi jak największej liczby państw;

  2) całkowitość - dążenie do zupełnego wyeliminowania sił zbrojnych i zbrojeń;

  3) równość (równoważność) - zapewniająca bezpieczeństwo wszystkich państw i ich interesów;

  4) kontrola procesu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt

Do góry