Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  S. Zjednoczone a A. Łacińska

  Największe znaczenie miała rewolucja kubańska. Kuba była uzależniona od USA. Poprawka Platta narzucona Kubie ograniczyła jej suwerenność prawno-międzynarodową i polityczną. Traktat kubańsko-amerykański zobowiązał wyspę do włączenia do swej konstytucji zapisu:” Rząd Kuby udziela S.Z. prawa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka geopolityczna Ameryki Łacińskiej

  Charakterystyka geopolityczna regionu

  Ameryka Łacińska posiada takie wyznaczniki regionu jak: więź: geograficzna i historyczna; wspólnota etniczna i językowa; kulturowo-cywilizacyjna; wysoki poziom instytucjonalizacji stosunków; świadomość i poczucie tożsamości regionalnej; cechy ekonomiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /7 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracyjne Afryki i ich efekty

  W Afryce można było spotkać idee panafrykanizmu propagującego geograficzną, ekonomiczną i kulturową wspólnotę Afryki. Panafrykanizm nie był kierunkiem ideowo jednolitym. W kwietniu 1958 roku odbyła się Akrze I konferencja 7 niepodległych państw Afryki, w której wzięły udział: Etiopia, Liberia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy cywilizacyjne w Afryce

  Największe problemy Afryka to przede wszystkim głód, susza, brak kadry nauczycielskiej, bo ponad 90% ludności Afryki nie umie czytać ani pisać. Poza tym występuje tam brak stabilizacji władzy państwowej. Do dnia dzisiejszego występują tam zamieszki związane ze zdobyciem miejsc w parlamencie.

  Do tego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja ekonomiczna na kontynencie afrykańskim

  Afryka jest wielkim kontynentem, lecz najmniej zurbanizowanym i ustabilizowanym politycznie i gospodarczo. Bardzo złożona jest sytuacja gospodarcza Afryki. Na kontynencie działa Afrykańska Komisja Gospodarcza ONZ (ECA). To ona patronowała powstaniu związków gospodarczych między państwami subregionów Afryki:...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestie pokoju i bezpieczeństwa w Afryce

  W Afryce były kolonie angielski, francuskie, portugalskie, belgijskie, hiszpańskie. Wszystkie imperia kolonialne przestały istnieć, lecz skutki podziałów i panowania kolonialnego odczuwane są do dziś. Co jakiś czas świat alarmowany jest drastycznymi konfliktami wewnętrznymi w którymś z państw...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka geopolityczna Afryki

  Charakterystyka geopolityczna regionu. Afryka jest olbrzymim kontynentem. Posiada 30,3 mln km2 lodów ziemi i 12% ludności świata. Powierzchnia Afryki stanowi jedną piąta ziemi i jest drugim do co wielkości kontynentem świata, o najszybciej wzrastającej ludności. Obecnie liczy on 650 mln ludzi. Afryka jest...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Region Pacyfiku i jego charakterystyka

  W ostatnich kilkunastu latach, szczególnie w USA, prognozuje się wzrost roli i rangi państw basenu Pacyfiku. Rzeczywiście, te prognozy zaczynają się spraw­dzać. W końcu XX wieku rośnie siła państw Azji Wschodniej i państw konty­nentu amerykańskiego. Tempo rozwoju Japonii, Chin, tzw. „azjatyckich...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i przebieg konfliktów izraelsko - arabskich

  Geneza konfliktu izraelsko-arabskiego związana jest z genezą państwa Izrael. Jego rodowód jest dużym stopniu sztuczny, gdyż nie powstało na obszarze ojczystym, lecz podbitym, a większość ludności żydowskiej znalazła się poza tym obszarem. Syjoniści szukali na przełomie XIX i XX poparcia aby...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem zjednoczenia Korei

  W sierpniu 1945 północna część Korei do 38 równoleżnika została wyzwolona przez wojska radzieckie. Zarysowały się dwie linie problemu zjednoczenia Korei. Linia reprezentowana przez ZSRR zmierzała do zjednoczenia kraju na nowych zasadach ludowodemokratycznych, podczas gdy linia amerykańska wyrażała...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /2 243

  praca w formacie txt

Do góry