Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo krańcowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo krańcowe w gałęzi to takie przedsiębiorstwom które nie ponosi strat ani zysków (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s.236).

  Interpretacja

  krańcowe.gif|Przedsiębiorstwo krańcowe

  Rys.1. Charakterystyka krzywej kosztów przedsiębiorstwa krańcowego

  Załóżmy, że w gałęzi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzalność informacji

  Przetwarzalność

  Związana jest z formą informacji podlegającej gromadzeniu i przetwarzaniu.

  Nie każdy rodzaj informacji podlegać może informatycznemu przetwarzaniu np. dokumenty w postaci graficznej czy też zapisy głosu w większości przypadków nie da się przetworzyć z pomocą narzędzi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność w sensie Pareto

  Charakterystyka

  Efektywność w rozumieniu ekonomistów jest procesem, w którym społeczeństwo wydobywa z konsumentów ich maksymalne zadowolenie przy zastosowaniu dostępnych zasobów. Efektywność alokacyjna, nazywana też efektywnością Pareta (od nazwiska Pareto] - włoskiego ekonomisty, który pierwszy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia projakościowa - zasady formułowania

  Zasady ogólne

  W trakcie formułowania strategii jakościowej organizacja winna kierować się następującymi zasadami:

  strategia projakościowa musi mieć charakter kompleksowy; załoga ma świadomość istnienia strategii projakościowej i odczuwa potrzebę brania udziału w jej realizacji, mając na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /5 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczny aspekt informacji

  Charakterystyka

  Związane są one ze specyfiką natury ludzkiej (osobowości), i procesów myślowych, które powodują zniekształcanie (często nieuświadomione) odbieranej przez człowieka informacji

  Główne problemy Rzutowanie interesu własnego na percepcję Optymistyczna tendencja pamięci Uprzedzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie globalizacji i jej wpływ na stosunki

  Globalizacja gospodarki, tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929 na Wall Street. Obecnie struktura ekonomiczna świata jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i priorytety polityki zagranicznej III RP

  Cele i zasady polskiej polityki zagranicznej; działalność polski na rzecz integracji z krajami Europy zach. Zmianom ustrojowym w Polsce od 1989 towarzyszyła reorientacja jej polityki zagr., której gł. realizatorem był K. Skubiszewski, min. spraw zagr. 1989-93.

  Zachodnia polityka zagraniczna Nowa wizja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /6 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Polityka zagraniczna PRL

  Po II wojnie świat., na mocy układów jałtańskich ( jałtańska konferencja) Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, jako jedno z państw tworzących blok wsch. system wojsk.-polit. kontrolowany przez ZSRR; jej rząd i polityka zagr. były do 1956 całkowicie zależne od władz na Kremlu. Kosztem...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

  Położenie geopolityczne Polski w środku Europy sprawia, że charakter rozwoju wewnętrznego państwa, jego sojusze zewnętrzne i cała polityka zagraniczna były i będą istotnym elementem układów ogólnoeuropejskich. Leżąc na linii ekspansywnych zmagań Rosji i Niemiec była poddawana wielorakim...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory i konflikty w A. Łacińskiej

  Konflikt w Salwadorze i Gwatemali- to konflikt społeczny między dyktatorskimi rządami a masami ludowymi. W Salwadorze powstał sojusz oligarchii i wojska, rządzacy krajem przez wiele dziesiątków lat. Postępująca w szybkim tempie koncentracja ziemi w rękach oligarchii pociągnęła za sobą rugowanie gruntów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /4 790

  praca w formacie txt

Do góry