Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Składniki wypowiedzi słownej

  Treść

  Forma językowa

  1+2 = myśl

  Substancja foniczna

  a/ płaszczyzna suprasegmentalna (melodia, rytm, akcent)

  b/ płaszczyzna segmentalna (głoski)

  3 to jeden z nośników myśli

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa w ujęciu społecznym

  Ujęcie społeczne – podkreśla, że mowa służy porozumiewaniu się społecznemu, to podstawowe narzędzie porozumiewania się.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa w ujęciu indywidualnym

  Ujęcie indywidualne- dotyczy budowy i odbioru wypowiedzi.

  Cerebracja to organizowanie w obszarach myślowych posiadanej wiedzy i doświadczenia przy pomocy języka w informacje /intencja – „ubieranie w słowa” – informacja językowa/. Warunkiem jej wystąpienia jest znajomość języka.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wada mowy?

  To odchylenie od normy językowej, spowodowane zmianami w budowie lub funkcjonowaniu mechanizmów mowy.

  Norma językowa – określamy ją pod względem fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym, uwzględniając kryterium wieku.

  Żeby określić czy dziecko ma wadę mowy potrzebna jest wiedza na temat rozwoju mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania logopedii

  Logopedia to nauka o:

  - kształtowaniu prawidłowej mowy

  - usuwaniu wad wymowy i mowy /tempo, rytm, płynność, zasób słownictwa, błędy gramatyczne/

  - nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

  Logopedia dotyczy mówienia i rozumienia.

  Zadania:

  - kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa w ujęciu I. Kaczmarka

  Możemy ją omawiać w aspekcie społecznym i indywidualnym.

  Ujęcie społeczne – podkreśla, że mowa służy porozumiewaniu się społecznemu, to podstawowe narzędzie porozumiewania się.

  Ujęcie indywidualne- dotyczy budowy i odbioru wypowiedzi.

  Cerebracja to organizowanie w obszarach myślowych posiadanej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIP

  Charakterystyka ogólna

  CIP - Carriage and Insurance Paid (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia) to jedna z formuł należących do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu oraz koszt ubezpieczenia opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  Ta...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIP

  Charakterystyka ogólna

  CIP - Carriage and Insurance Paid (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia) to jedna z formuł należących do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu oraz koszt ubezpieczenia opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  Ta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metadane

  Charakterystyka

  Metadane to inaczej „dane o danych” , lub też „informacja o informacji”. Są to określenia umożliwiające wyszukanie pożądanej informacji wraz z odpowiedzią w jakiej relacji pozostaje ona do innych informacji. Opisując więc zbiory danych przestrzennych powinny powinny zawierać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /3 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja budżetowa

  Definicja

  Klasyfikacja budżetowa, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowi system oznaczeń, które służą do opisywania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, występujących w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Dochody/ środki, które pochodzą z Unii...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /4 513

  praca w formacie txt

Do góry