Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest słuch fonemowy?

  Słuch fonemowy to taka umiejętność, w której dziecko dostrzega i różnicuje opozycje fonologiczne – cechy dystynktywne.

  Fonem to wzorzec poznawczy, prototyp istniejący w mózgu każdego człowieka, model, na którego podstawie budowane są głoski.

  Głoska to zjawisko fizyczne, które można zobaczyć. To...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres swoistej mowy dziecka

  Wiek przedszkolny. Rozwojowe niedoskonałości systemu fonetycznego (koniec 3 roku życia). Zamiast e i o mówi a – Ja chcia biegać. (3 latek może tak mówić). Mówi jower, lowel, tutułka tuta, dęś, oda zamiast woda. Dziecko 3 letnie używa środkową część języka,dlatego zmiękcza głoski, nie ma jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zdania

  2 – 3 rok życia dziecka. Dziecko zaczyna łączyć wyrazy w zdania. Początkowo są to zdania dwuwyrazowe twierdzące. Potem pojawiają się zdania pytające i rozkazujące. Dzieci najwięcej używają rzeczowników, dotyczące jedzenia, ubrań, pielęgnacji, nazwy osób, czynności fizjologicznych, pozycji i ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wyrazu

  Okres kiedy pojawia się pierwszy wyraz. Pojawia się strukturalizacja gaworzenia i mamamama – dziecko wypowiada mama. Wyraz dziecko wypowiada już świadomie, dziecko wie jakie ma znaczenie ten wyraz. Wołając mamę wie, że to mama, dziecko łączy wymawianie ze znaczeniem. Początkowo mama, to każda kobieta...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres melodii

  Okres zaraz po urodzeniu, trwa pierwszy rok życia. Objawy prawidłowego rozwoju mowy :

  - krzyk po urodzeniu, pierwsze porozumienie z otoczeniem (dziecko krzyczy, bo jest nagła zmiana temperatury, dziecko wypuszcza powietrze, nie słyszy bicia serca matki, niepokoi się, krzyczy: a, u, e ...)

  - głużenie 2/3-4...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyslalia funkcjonalna

  To wada, na skutek złej pielęgnacji (nieprawidłowy przebieg funkcji pokarmowych, funkcji oddychania, dysfunkcja, parafunkcja).

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy rozwoju mowy dziecka 6-letniego

  W wieku 6 lat dziecko posiada rozwinięty aparat artykulacyjny, a jego mowa jest opanowana. Posługuje się swobodnie mową potoczna używając wszystkich części mowy i złożonych form gramatycznych. Zdania złożone współrzędnie znacznie przeważają nad złożonymi podrzędnie. Utrzymuje się nasilona...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy rozwoju mowy dziecka 3-letniego

  W tym wieku kształtują się ruchy tylnej części języka i podniebienia miękkiego, konieczne do wymawiania (k, g, ch) oraz ruchy końca języka ku zębom przy wymowie (s, z, c, dz) od ich miękkich odpowiedników i nie powinno już ich wymawiać jako (ś, ź, ć, dź). Pod koniec 4 roku życia, pojawia sie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju mowy

  0-1rż – okres melodii

  2rż- okres wyrazu

  3rż- okres zdania

  3-7rż – okres swoistej mowy dziecka

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kodów stosowanych w porozumiewaniu się słownym

  Kod podstawowy – językowy (dzieli się na fonologiczny, morfologiczny, leksykalny, syntaktyczny, stylistyczny.

  Kod podstawowy - parajęzykowy (dzieli się na akcent, intonacja, rytm, ton głosu, brzmienie, tempo mówienia).

  Kod podstawowy – niejęzykowy (dzieli sie na mimiczny, gestowy, zapachowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry