Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mowa i komponenty pojęcia

  KOMPONENTY MOWY:

  język-abstrakcyjny, zmagazynowany w umyśle system znaków dźwiękowych, reguł operowania nim

  mówienie-przekaz, budowanie, produkowania, zdolności jednostki ludzkiej do tworzenia ze znaków należących do danego języka wyrazów, jednostek komunikacyjnych

  rozumienie-...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest MOWA

  Jest czynnością złożoną i realizuje się jednocześnie w 3 sferach rzeczywistości:

  -w sferze zjawisk psychicznych-system językowy wyodrębnia się w umyśle użytkowników użytkowników postaci zbiorów fonemów, morfemów morfemów zbioru reguł gramatycznych, kompetencja językowa

  -w sferze zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zainteresowań logopedii i zadania

  a) Prawidłowy przebieg procesu nabywania sprawności językowej jest, kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej

  b) profilaktyka powstawania odstępstw w kształtowaniu się rozwoju mowy:

  -0-3-kształtowanie się mowy

  -3-6-rozwój, czyli doskonalenie

  c) etiologia i patomechanizm powstających...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyscyplina

  -psychologia

  -pedagogika

  -językoznawstwo

  -medycyna: neurologia, laryngologia, ortodoncja, foniatria, androlog, psychiatra

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres zainteresowań logopedii

  medyczna koncepcja- paramedyczna, ograniczająca zakres jej zainteresowań do zaburzeń i korekcji mowy oraz profilaktyki zaburzeń

  pedagogiczna-obejmuje zakres jak wyżej oraz problemy kształtowania się mowy u dzieci, w tym dzieci z zaburzeniem słuchu oraz porozumiewania się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA VOJTY

  Podstawowym elementem rehabilitacji dzieci jest rehabilitacja wieku rozwojowego, w której wykorzystuje się możliwości i szanse jakie daje rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Opiera się ona na wykształcaniu u małego dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /5 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA FAY`A - DOMANA - DELACATO

  Program usprawniania obejmuje równoprawne kształtowanie rozwoju motorycznego ciała, mowy, zręczności ręki, wzroku, słuchu i dotyku. Pacjent na początku jest testowany na podstawie Profilu Rozwojowego i zależnie od etapu rozwojowego na jakim się znajduje, wszechstronnie usprawniany przez bodźcowanie mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PETO

  Metodą tą usprawniane są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci na stały pobyt przyjmowane są na 2 -3 lata z przerwą wakacyjną. Celem pobytu jest takie usamodzielnienie dziecka w podstawowych czynnościach ( chodzenie, mówienie, i pisanie ) aby mogło ono po zakończeniu usprawniania pójść do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA NDT BOBATH

  Najbardziej charakterystyczne dla tej metody jest stosowanie dużej liczby odruchów, specyficznej formy ułatwiania ruchów oraz prawidłowego następstwa rozwojowego prowadzonych ćwiczeń. Usprawnianie ma na celu rozwijać odruchy na danym etapie fizjiologiczne, a hamować odruchy patologicznie przetrwałe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

  Opóźniony rozwój mowy spotykamy u dzieci niesłyszących, upośledzonych oraz zdrowych, u których trudno ustalić etiologię tego opóźnienia.

  Stosuje się u nich następujące ćwiczenia:

  - wszystkie grupy ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalia – fonemowe, usprawniające narządy mowy

  - ćwiczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt

Do góry