Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOMY JĘZYKA

  System fonologiczny:

  -treść

  System gramatyczny:

  -morfologiczny-słowotwórczy i fleksyjny

  -składniowy

  System leksykalno semantyczny:

  -fonologiczny, dźwiękowy

  -gramatyczny, gramatyka i reguły

  -morfologiczny, budowa wyrazów

  -składniowy, budowa zdań

  -słowotwórczy,tworzenie nowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Samogłoski

  W czasie wypowiadania samogłosek w środkowej płaszczyźnie aparatu mowy powstaje kanał bez zwarć i szczelin, kanał ten to otwór. Samogłoski są zawsze dźwięczne, są ośrodkami sylab, każda sylaba zawiera 1 i tylko 1 samogłos.

  Wyróżniamy samogłoski:

  -tylne-o,u

  -środkowe-a

  -przednie-e,i,y

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Cechy głosek - 5 cech dystynktywnych

  -ustna lub nosowa

  -twarda lub miękka

  -dźwięczna lub bezdźwięczna

  -sposób artykulacji

  -miejsca artykulacji

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Sposób artykulacji spółgłosek

  a)otwarte

  b)półotwarte-rozwarcie narządów mowy

  c)nosowe-zwarcie następuje w jamie ustnej:

  -wargowe np. m

  -zębowe np. n

  -dziąsłowe np. n

  -środkowojęzykowe np. ń

  -tylnojęzykowe np. n,ń

  d)drżące-kilkakrotne zwarcie między czubkiem języka a dziąsłami, podzielone od siebie krótkimi momentami w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Artykulacja spółglosek, miejsce artykulacji

  wargowe:

  -dwuwargowe-zwarcie obu warg np. p,b,m

  -wargowo zębowe-zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi, szczelina np. f,v

      2.  przedniojęzykowe

  -zębowe-zwarcie lub zbliżenie czubka języka do przednich zębów np. t,d,c,s,z,n

  -dziąsłowe-zwarcie lub przybliżenie czubka języka do dziąseł...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Fonologia

  Zajmuje się dźwiękami mowy w aspekcie pełnionej przez nie funkcji w procesie komunikowania się.

  Fonem-najmniejszy, dający się liniowo wydzielić, funkcjonalny segment formy językowej; występowanie cech dystynktywnych głoski tj zwartość, przedniojęzykowość, dźwięczność to...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie słuchu fonemowego, rozwoju mowy

  *zabezpiecza prawidłowy odbiór dźwięków mowy oraz prawidłowe kształtowanie się wzorców słuchowych wyrazów

  *prawidłowy rozwój mowy, artykulacji, bo wzorce kinetyczno słuchowo ruchowe wytwarzają się pod kontrolą słuchu fonemowego.

  *rozwija się zdolność analizy i syntezy słuchowej wyrazów, podstawa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percepcja i produkcja mowy - analiza psycholingwistyczna

  Odbiór mowy, czyli rozumienie komunikaty rozumnego, polega na identyfikacji słyszanych dźwięków mowy i powiązaniem ich z odpowiednią treścią. Ma charakter złożony i tworzą ją następujące zjawiska :

  a) słuch fizjologiczny, realizowany przez ucho, narząd słuchowy, wyspecjalizowany na odbiór...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język to dwuklasowy system

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena poziomu rozwoju mowy - fonologiczna

  a) płaszczyzna fonetyczna języka, artykulacja, fonacja , prozodia:

  *poprawność artykulacyjna poszczególnych głosek

  *struktura fonologiczna wyrazów

  *płynność mówienia

  *jakość i barwa głosu

  *aspekt ekspresywny, produkowanie mowy:

  -zasób słownika czynnego

  -struktura wypowiedzi pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry