Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niektóre metody badań nad typologią i funkcją narzędzi schyłkowego paleolitu

  Jak stwierdziliśmy już w rozdziałach omawiających typologię narzędzi starszych okresów paleolitu, doskonałą metodą analizy typologicznej poszczególnych zespołów czy inwentarzy kamiennych jest metoda typologiczno-statystyczna, oparta na właściwie zestawionej liście typów. Takie listy...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /8 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi schyłkowopaleolitycznych Niżu Europejskiego - Tylczaki

  Wśród ty leżaków występujących w schyłkowym paleolicie można wyróżnić dwie zasadnicze grupy różniące się sposobem uformowania tylca:

  1)    tylczaki o tylcu prostym.

  2)    tylczaki o tylcu łukowatym.

  Pierwsze nie odbiegają zasadniczo od tzw. wiórów tylcowych występujących w inwentarzach...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi mezolitycznych

  Pojęciem mezolit obejmujemy pewien etap rozwoju kultury, związanej I gospodarką myśliwsko-zbieracko-rybacką w środowisku leśnym lasów strefy umiarkowanej w okresie wczesnego holocenu, uchwytny na terenie Europy Północnej i Środkowej. Używamy zatem określenia mezolit nie jako nazwy okresu...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi schyłkowopaleolitycznych Niżu Europejskiego - Półtylczaki

  Obok półtylczaków nawiązujących do form górnopaleolitycznych, o stromo retuszowanych, mniej lub bardziej wygiętych, czasem esowatych półtylcach uformowanych w partiach wierzchołkowych półsurowiaków, znane są pół-tylczaki o półtylcach retuszowanych półstromo, esowatych lub łukowatych, zawsze...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi mezolitycznych - Drapacze

  Drapacze mezolityczne dzielimy według tych samych zasad, które są stosowane przy podziale drapaczy z okresów wcześniejszych, biorąc pod uwagę szereg kryteriów takich, jak: rodzaj półsurowiaka, proporcje, kształt i sposób uformowania drapiska, miejsce jego usytuowania, rodzaj retuszu.

  Typy i odmiany...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi schyłkowopaleolitycznych Niżu Europejskiego - Narzędzia geometryczne

  Zaliczamy do nich narzędzia o kształtach zgeometryzowanych. takie jak trójkąty, trapezy, prostokąty, półksiężyce i in. Często określa się je wspólną nazwą— zbrojniki. Formy te, powstałe w górnopaleolitycznych przemysłach z ostrzami tylcowymi. rozwijają się w okresie mezolitu tworząc wiele typów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań nad zespołami narzędzi górnego paleolitu

  W badaniach nad inwentarzami kamiennymi paleolitu górnego stosujemy także analizę statystyczną, która pozwala poznać strukturę zespołu i porów:./wać wzajemnie poszczególne inwentarze. Stosujemy tutaj rachunek wskaźników oraz pełną analizę (..statystyczną inwentarza opartą na liście typów...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /16 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi górnego paleolitu - Przekłuwacze i wiertniki

  Przekłuwaczem (franc. peręoir, ang. perforator, ros. np0K0Jiica) nazywamy narzędzie z wyodrębnionym wąskim, lecz zawsze zaokrąglonym wierzchołkiem powstałym przy zaretuszowaniu retuszem przeważnie stromym dwu krawędzi bocznych. Wiertnikiem nazywamy podobne narzędzie, jednak utworzone przez zwrotne...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi górnego paleolitu - Narzędzia kombinowane

  Już wspominaliśmy wielokrotnie, że narzędzia górnopaleolityczne występują często w postaci zdwojonej lub wielokrotnej, tj. na jednym półsurowiaku są wykonane dwa narzędzia należące do tej samej grupy typologicznej (np. podwójny rylec, podwójny drapacz itp.). Oprócz tego spotykamy się ze...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Noże bifacjalne

  Narzędziami pokrewnymi zarówno dwustronnym zgrzebłom, jak i niektórym pięściakom są dwustronne noże (franc. biface a dos, niem. Faust-keilschaber lub Faustkeilmesser). Ich cechą charakterystyczną jest obecność naturalnie tępego lub celowo zatępionego tylca zbiegającego się w ostry wierzchołek z...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 464

  praca w formacie txt

Do góry