Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Budowa i funkcje aparatu oddechowego

  W skład układu oddechowego wchodzą: 

  DROGI ODDECHOWE:

  - Jama nosowa

  - Gardło

  - Krtań

  - Tchawica

  - Oskrzela

  WŁAŚCIWY NARZĄD ODDECHOWY:

  - Płuca

  Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddechowych są mięśnie: głównie przepona oraz mięśnie międzyżebrowe.

  Drogi oddechowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /5 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje oddychania

  -typ oddechowy żebrowy lub piersiowy, gdy poruszają się głównie żebra

  -typ oddechowy brzuszny lub przeponowy, gdy główną rolę odgrywa przepona a żebra nie biorą bezpośredniego udziału

  -w żebrowym typie można wyróżnić:

  *oddychanie żebrowe dolne często łączące się z przeponowym mechanizmem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat mowy

  To narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków ludzkiej mowy, narządy te stanowią część układu oddechowego. W budowie aparatu mowy wyróżniamy 3 grupy narządów:

  a) aparat oddechowy-płuca, przepona, tchawica, oskrzela

  b) aparat fonacyjny-jego zasadniczą częścią jest krtań zbudowana z chrząstki i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfazja

  Oznacza częściową utratę lub zaburzenie procesu nabywania zdolności mówienia i rozumienia-dysfazja percepcyjno ekspresyjna czyli ruchowo czuciowa częściową utratę mówienia lub zaburzenie rozwoju mówienia przy zachowaniu i prawidłowo rozumiejącej się zdolności rozumienia-dysfazja ekspresyjna tzw...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja - Klasyfikacja afazji wg. Konarskiego

  -afazja słuchowo werbalna-przewodzenia, powstaje w skutek uszkodzenia dróg łączących gnostyczne (analiza i synteza) ośrodki słuchowe i ruchowe mowy; polega na powtarzaniu

  -afazja wzrokowo werbalna, zaburzenie nazywane i mowa sponatniczna, rozumienie i powtarzanie na ogół zachowania, przyczyn uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afazja

  -zaburzenie mowy wynikające z uszkodzenia OUN, jest to brak rozwoju mowy lub całkowita utrata mówienia i rozumienia-afazja całkowita oznacza zaburzenie percepcyjno ekspresyjne; brak rozwoju ekspresji językowej lub całkowita utrata mówienia przy zachowanym nawet w niewielkim stopniu rozumieniu np. afazja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZARTRIA - MPD - Wczesne objawy które świadczą o dysartrii

  -utrudnione karmienie dziecka wskutek braku lub słabej kontroli ustawienia główki, w utrudnieniu utrzymania prawidłowej pozycji przy ssaniu-koordynacja warg i języka

  -nieumiejętność żucia i połykania

  -ograniczenie ruchliwości spastycznej lub wiotkiego napięcia

  -niezdolność warg do całkowitego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZARTRIA - MPD - Dyzartria czyli anartria

  To zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodków i dróg narządów mowy ujawniające się albo brakiem możliwości lub niewłaściwej realizacji fonemów i zaburzeniem niemal wszystkich cech prozodycznych-rytm, tempo mówienia, intonacja, akcent. Zaburzenie to powstaje wskutek wczesnego centralnego porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZARTRIA - MPD

  MPD to zespół zaburzeń przede wszystkim ruchowych wywołanych uszkodzeniem CUN w okresie rozwoju. Przyjmuje się że porażenie ma charakter nie postępujący i powstaje w okresie ciąży i w okresie perinatalnym tj od początku urodzenia dziecka do 7 rż. Wśród czynników etiopatogennych szczególne znaczenie ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena sprawności rozwoju mowy

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt

Do góry