Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Total Quality Control

  Total Quality Control to kompleksowe sterowanie jakością

  Feigenbaum|A. Feigenbaum określił Total Quality Control, jako system integrujący metody rozwijania jakości, zapewnienia jakości oraz wysiłki różnych grup pracowników na rzecz doskonalenia jakości w celu umożliwienia świadczenia produktów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

  Definicja

  "Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji|decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego" (M. Rybak 2001, s. 28).

  Definicja ta wskazuje na dwa aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /14 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

  Definicja

  "Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji|decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego" (M. Rybak 2001, s. 28).

  Definicja ta wskazuje na dwa aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /14 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

  Definicja

  "Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji|decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego" (M. Rybak 2001, s. 28).

  Definicja ta wskazuje na dwa aspekty...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /14 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny powstawania wad wymowy

  - Zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego-nieprawidłowa budowa języka i podniebienia, zniekształcenia zgryzu, anomalie zębowe, przerost 3-ciego migdała, polipy, skrzywienie przegrody nosowej, przerost śluzówki nosa

  - Nieprawidłowe funkcjonowanie i budowa narządów mowy-niska sprawność języka i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSLALIA OBWODOWA

  Są to nieprawidłowości w realizacji jednej głoski lub wielu głosek a nawet wszystkich,niemal wszystkich głosek, końcowy stan to bełkot ; wadliwa realizacja fonemów odbiegająca od ustalonej przez tradycję normy ; zaburzenia mowy polegające na niemożliwości prawidłowego wymawiania określonych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwoju języka

  - faza przedjęzykowa- do 1 roku życia

  - wypowiedzi jednowyrazowe-12-16 miesiąc życia

  - wypowiedzi dwuwyrazowe-17-27 miesiąc życia

  - wypowiedzi kilkuwyrazowe-20-40 miesiąc życia

  - pełne zdania-26-42 miesiąc życia

  - osiąganie pełnej kompetencji-4-9 rok życia

  Dojrzałość dziecka logopedyczna na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy

  - 7 tydzień-wysłanie impulsów przez mózg, zaczynają wspólnie pracować mięśnie i nerwy

  - 12 tydzień-pojawiają się podciągania górnej wargi, wstępne stadium odruchu ssania

  - 14 tydzień-rozpoczynają pracę mięśnie potrzebne później do chwytania, oddychania ,fonacji

  -17 tydzień-dziecko potrafi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy rozwoju mowy dziecka

  *Okres melodii,sygnału,apelu-0-1rż,dziecko nie używa słów lecz dźwięków, początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku którym matka rozpoznaje jego potrzeby. Krzyk jest ćwiczeniem narządu oddechowego podczas którego można dostrzec krótki wdech i znacznie dłuższy powolny wydech...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady zgryzu

  - Tyłozgryz-śródustnie charakteryzuje się dotylnim ustawieniem łuku zębowego dolnego w stosunku do łuku zębowego górnego, powstają w wyniku zahamowania wzrostu doprzedniego dolego łuku zębowego

  - Przodozgryz-charakteryzuje się doprzednim ustawieniem łuku zębowego dolengo w stosunku do górnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /4 421

  praca w formacie txt

Do góry