Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mowa bezdźwięczna

  Ubezdźwięcznienie, nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych, zanik lub brak dźwięczności w danym fonemie. Wymianie głosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny lub jak brzmią ich bezdźwięczne odpowiedniki. Przyczyną są niedokształcenia słuchu fonematycznego, zaburzenia słuchu, trudności...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacyzm

  Reranie, nieprawidłowa wymowa głoski R. To też mogirotacyzm

  Formy wadliwej realizacji głoski R:

  rotacyzm właściwy, deformacja

  pararotacyzm, substytucja, zastępowanie głoski R innymi prawidłowo wymawianymi

  mogirotacyzm, elizje, opuszczanie głoski R

  Rodzaje rotacyzmu: języczkowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygmatyzm

  Nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych jednego, dwóch lub trzech szeregów. Wyróżnia się następujące sposoby realizacji dźwięków:

  deformacje, nieprawidłowa wymowa spółgłosek np.:

  zębowych: s, z, c, dz – szereg syczący

  dziąsłowych: sz, ż, cz, dż – szereg...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dyslalii wg. Kaczmarek

  jednoraka, gdy tylko jeden fonem jest realizowany odmiennie np.: R zamienia się na L

  prosta, gdy zniekształcona jest tylko jedna cecha dystynktywna

  złożona, jednoczesne zniekształcenie wielu cech

  wieloraka, wadliwa realizacja wielu fonemów; może być prosta, gdy występuje wadliwa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dyslalii wg. kryterium objawowego

  głoskowa, osoba nie potrafi prawidłowo wypowiedzieć głosek np.: sz - s

  sylabowa, opuszczanie lub wstawianie sylab np.: babusia – busia

  wyrazowa, osoba nie wymawia poprawnie określonego wyrazu

  zdaniowa, osoba nie potrafi z wolnych wyrazów zbudować zdania

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy realizowania dźwięków dyslalii

  elizje, mogilalia, forma wadliwej wymowy

  substytucja – zastępowanie głoski trudniejszej głoską łatwiejszą np.: szafa – safa

  deformacja, zniekształcać

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wymowy zaliczane do dyslalii

  -sygmatyzm - nieprawidłowa reakcja głosek dentalizowanych: ś, ć, ź, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż

  rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski R

  kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski K

  gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski G

  lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytut

  Substytut to inaczej produkt substytucyjny (substitute products). Produkt, który jest nabywany zamiast innych produktów z uwagi na ich zdolność do zaspokajania danych potrzeb, często przy korzystniejszych cenach. Zastępowalność bezpośrednia jest możliwa, gdy produkt zastępujący ma większość cech...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa

  Charakterystyka

  Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany jest także listem kredytowym. Akredytywa może stanowić zabezpieczenie dla importera i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /3 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dane osobowe

  Definicja

  W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /4 339

  praca w formacie txt

Do góry