Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. M. Pąchalskiej (1993)

  afazja kodująca,

  afazja dekodująca,

  afazja mieszana.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /73

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Konorskiego (1961)

  afazja słuchowo-werbalna,

  afazja słuchowo-gestowa,

  afazja wzrokowo-werbalna,

  afazja ruchowa,

  afazja czucia ułożenia,

  afazja wynikająca z uszkodzeń okolicy ruchowej dominującej półkuli (tak zwanej dodatkowej okolicy ruchowej).

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. D.F. Bensona i Geschwinda (1971)

  afemia Broca,

  czysta głuchota słów ( Wernickego),

  afazja kondukcyjna (przewodzeniowa),

  afazja nazywania,

  afazja całkowita,

  afazja transkorowa motoryczna,

  afazja transkorowa sensoryczna,

  zespół izolowanego pola mowy.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Łurii (1976)

  afazja ruchowa kinetyczna (aferentna), wywołana uszkodzeniem zawoju zaśrodkowego lewej półkuli mózgu,

  afazja ruchowa kinetyczna (eferentna), wywołana uszkodzeniem okolicy Broca,

  dynamiczna, gdy uszkodzenie obejmuje lewą okolicę czołową (ku przodowi) od okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Goldsteina (1948)

  zaburzenia ekspresji, spowodowane uszkodzeniami korowymi, takie jak dysartria, obwodowa afazja ruchowa i centralna afazja ruchowa,

  zaburzenia mowy wynikające z zaburzeń niejęzykowych czynności umysłowych, zależnych od deficytu abstrakcyjnego myślenia bądź od zaburzeń tzw. „podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji - Klasyfikacja wg. Heada (1926)

  afazja werbalna

  afazja nominacyjna

  afazja semantyczna

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /72

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacje afazji

  Istnieją różne klasyfikacje afazji opracowane przez specjalistów różnych dyscyplin naukowych, które zajmują się człowiekiem i jego wyższymi funkcjami psychicznymi, a zwłaszcza mową. Psychologia i logopedia, nauki medyczne, filozofia i nauki społeczne, lingwistyka, cybernetyka i fizyka badają różnorodne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holding

  Holding

  Jest to organizacja, która grupuje różne, teoretycznie "samodzielne" podmioty gospodarcze, w mniej lub bardziej wyraźny sposób powiązane ze sobą, przy czym jeden z podmiotów ma w tych powiązaniach pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Podległość ta wynikać może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /7 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holding

  Holding

  Jest to organizacja, która grupuje różne, teoretycznie "samodzielne" podmioty gospodarcze, w mniej lub bardziej wyraźny sposób powiązane ze sobą, przy czym jeden z podmiotów ma w tych powiązaniach pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Podległość ta wynikać może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /7 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza Du Ponta

  Charakterystyka

  Analiza Du Ponta - jest to metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Łączy ona wyniki z bilansu i rachunku zysków i strat ze wskaźnikową analizą finansową.

  Historia

  System Du Ponta...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /1 899

  praca w formacie txt

Do góry