Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co charakteryzuje rozwojową afazję dziecięcą

  Zdaniem I. Styczek, alalia (afazja rozwojowa) stanowi opóźnienie rozwoju mowy spowodowane uszkodzeniem struktur korowych. Opóźnienie to może wyrównać się do 6-7 r.ż. (alalia prosta), lub trwać nawet do 14 r.ż. (alalia złożona). Rozwojową afazję dziecięcą charakteryzuje:

  Dostateczny rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja logopedyczna

  Diagnoza

  Warunkiem prawidłowego przebiegu korekcji jest właściwa diagnoza od ustalenia której rozpoczynamy pracę z dzieckiem. Badania prowadzone z dzieckiem powinny dostarczyć logopedzie informacji dotyczących:

  a. stanu ogólnej motoryki dziecka ze szczególnym uwzględnieniem motoryki narządów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gabinet logopedyczny

  a. lustro takiej wielkości, aby były w nim widoczne duże twarze

  b. szpatułki, sondy do ustawiania narządów mowy

  c. wata, spirytus, sterylizator

  d. magnetofon do nagrywania mowy ucznia, w celu kontrolowania jego postępów i do odsłuchiwania różnych tekstów, służących do badania słuchu.

  e. Dwa komplety...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logopedia specjalna

  Zajmuje się odchyleniami od normy w zakresie mówienia i rozumienia mowy, tzn. usuwanie wad wymowy itp. Punkt 2. Stosowane ćwiczenia są różne w zależności do rodzaju wady, stopnia jej nasilania i od ogólnych możliwości psychofizycznych dziecka. Prowadzone są w szkołach lub specjalnych ośrodkach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfazja dziecięca

  Powstaje w wyniku uszkodzenia ośrodków korowych mowy przed jej rozwojem. Uszkodzenie może być spowodowane u dzieci urazem czaszki, chorobami zakaźnymi, przez nowotwór lub zapalenie opon mózgowych.

  Wyróżniamy dwa typy zaburzeń:

  Ekspresywno-dysfatyczny (uszkodzenie ośrodków ruchowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecięce porażenie mózgowe

  Występuje przed drugim rokiem życia w formie porażenia mięśni jednej połowy ciała lub porażenia mięśni obu stron ciała. Przyczynami wywołującymi dziecięce porażenie mózgowe mogą być:

  Choroby mózgowe przebyte w czasie życia płodowego.

  Uszkodzenia porodowe.

  Choroby przebyte w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem układu pozapiramidowego - dysartria dziecięca

  Dysartrię określa się jako zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych wynikających z uszkodzenia ośrodków i dróg nerwowych unerwiających narządy mowy. Uszkodzenie centralnego układu nerwowego prowadzi do zaburzeń czynności aparatu artykulacyjnego, powoduje: zaburzenia żucia, połykania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia mowy a zaburzenia procesu lateralizacji

  U dzieci leworęcznych, u których występuje dominacja oka prawego nad lewym, oraz u tych praworęcznych, u których oko lewe dominuje nad prawym najczęściej występuje jąkanie. Nie tylko leworęczność, lecz przede wszystkim lateralizacja skrzyżowana współwystępuje z jąkaniem. U dzieci z lateralizacją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia mowy a upośledzenia umysłowe

  Upośledzenie umysłowe jest jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy. Występujące zaburzenia są tym większe im większy jest defekt inteligencji.

  Wyróżniamy następujące stopnie upośledzenia umysłowego:

  1. Stopień lekki - iloraz inteligencji 50 - 70 (pierwsze słowa pojawiają się ok. 3 roku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa osób z rozszczepem podniebienia

  Rozszczep podniebienia jest wadą wrodzoną, rozwój mowy dziecka odbywa się w nieprawidłowych warunkach anatomicznych jamy ustnej. Upośledza ważne biologiczne funkcje prowadząc do zaburzeń: ssania, połykania, żucia, oddychania. Dziecko z rozszczepem nie ma anatomicznych warunków do prawidłowego rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Xawery Dodano /27.07.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry