Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tradycjonalizm i antytradycjonalizm

  Zjawisko tak powszechne i tak ważne jak tradycja nieuchronnie rodzi metaoceny, to jest najbardziej ogólne postawy społeczne wobec tradycji jako takiej, wyrażane w ideologiach lub doktrynach dotyczących tradycji i jej roli w społeczeństwie. Nieodłącznie ambiwalentny charakter tradycji – jak się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /5 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje tradycji

  Tak właśnie przedstawia się złożona dynamika tradycji. Być może jednak od pytania, dlaczego tradycje się zmieniają, ważniejsze jest to, dlaczego w ogóle istnieją. Edward Shils stwierdza z przekonaniem: „Ludzie nie potrafią przetrwać bez swoich tradycji, mimo iż są z nich niezadowoleni” (1981: 322)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /9 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i zmiana tradycji

  Tradycje – w zdefiniowanym powyżej wąskim rozumieniu, to jest zbiory obiektów i idei, którym ludzie nadają specjalne znaczenie ze względu na to, że pochodzą z przeszłości – same podlegają zmianom. Pojawiają się w określonych momentach, kiedy ludzie definiują pewne fragmenty przeszłości jako...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /10 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie tradycji

  Zawartość, treść wszystkiego, co dziedziczymy z przeszłości, wszystkiego, co jest nam przekazywane w kumulatywnym, narastającym procesie historycznym, składa się na dziedzictwo społeczeństwa. Na poziomie makro wszystko, co społeczeństwo otrzymuje w spadku po wcześniejszych fazach procesu-dziejowego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /6 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesualna natura społeczeństwa

  Społeczeństwa ludzkie zmieniają się nieustannie na wszystkich poziomach swojej wewnętrznej złożoności zmieniają się na poziomie makro -ekonomii, systemu politycznego i kultury; na poziomie mezzo – wspólnot, grup i organizacji; oraz na poziomie mikro -indywidualnych działań i interakcji. Społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /11 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne tradycje teoretyczne w badaniach nad czasem

  Klasyczna socjologia czasu jest osiągnięciem Ėmile'a Durkheima (1912) oraz przedstawicieli „francuskiej szkoły”, Marcela Maussa, Henri Huberta, Maurice'a Halbwachsa, Marcela Graneta (por. Banaszczyk, 1989). Durkheimiści położyli nacisk na trzy nowe zagadnienia, które wyznaczały ich odrębne podejście do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /9 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje czasu społecznego

  Czas pełni w społeczeństwie szereg uniwersalnych funkcji. Istnieją także istotne różnice historyczne w pojmowaniu roli czasu między dawnymi społeczeństwami tradycyjnymi a nowoczesnym społeczeństwem przemysłowym. Wilbert Moore (1963a) wskazał na trzy funkcje, które wiążą się z trzema uniwersalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /9 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas w świadomości i kulturze

  Jako wszechobecna cecha życia społecznego, przenikająca wszystkie zdarzenia i procesy społeczne, czas musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie na subiektywnym poziomie świadomości. Percepcja i świadomość czasu jest doznaniem uniwersalnym. Poszczególni ludzie różnią się znacznie „poczuciem czasu”, na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /14 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar czasu

  Pomiar czasu wymaga skali i jednostek. Można je otrzymać, odnosząc się do zdarzeń powtarzających się, które wyznaczają interwały, i zdarzeń wyjątkowych, wyznaczających początek skali. Naturalnych punktów odniesienia dostarczają zjawiska przyrodnicze – najprościej jest wykorzystać cykle...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /3 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas jako aspekt zmiany społecznej

  W badaniach nad zmianą społeczną czas jest nie tylko uniwersalnym wymiarem, ale również podstawowym, konstytutywnym czynnikiem. Zmiana jest wszechobecna w życiu społecznym. Ściśle mówiąc, dwa różne pod względem czasu stany jakiejkolwiek jednostki społecznej (działania społecznego, grupy, wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /6 401

  praca w formacie txt

Do góry