Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GEORGE H. MEAD (1863 - 1931)

  Filozof, psycholog i socjolog amerykański, twórca oryginalnej i wpływowej koncepcji teoretycznej - tzw. „symbolicznego interakcjoni-zmu". Zasłynął ze znakomitych wykładów na Uniwersytecie w Chicago, które spisane zostały i wydane przez uczniów w dwóch tomach Mind, Self and Society [Umysł, osobowość i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia interakcji społecznej

  Kontakt społeczny, przez swoją przelotność, chwilowość, ma na ogół nikłe konsekwencje. Ale może być tak, że stanowi tylko pierwszą rundę, otwierającą jakąś dłuższą sekwencję wzajemnie zorientowanych działań. Znów zobaczmy przykład: jestem za granicą, w obcym mieście, chcę spytać o drogę...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /13 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie wspólne, czyli kontakt społeczny

  Dotychczas patrzyliśmy na aktywność ludzką i jej różne formy od strony jednostki. Co prawda, jednostkę postrzegaliśmy w otoczeniu społecznym, wśród innych ludzi, ale ci inni pojawiali się co najwyżej albo jako bierni adresaci czynności społecznych, albo jako „wirtualni", wyobrażeni tylko, potencjalni...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /5 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAX WEBER (1864 - 1920)

  Socjolog, historyk i ekonomista niemiecki, sławny i wpływowy już za życia, a po śmierci uznany za jedną i największych postaci w historii socjologii. Najbardziej głośne dzieło to Etyka protestancka i duch kapitalizmu (1904-1905), ale największe bogactwo idei zawarł w Wirtschaft und Gesellschaft...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORIAN ZNANIECKI (1882 - 1958)

  Twórca polskiej socjologii akademickiej, który większość żyda zawodowego spędził w USA. Do klasyki światowej socjologii empirycznej weszło napisane wspólnie z W. l. Thomasem pieciotomo-we dzieło Chłop polski w Europie i w Ameryce (1918-1920). Wśród wielu książek Znanieckiego do najważniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGE C. HOMANS (1910 - 1989)

  Socjolog amerykański, sławny głównie dzięki radykalnej opozycji przeciwko teoriom holistycznym i funkcjonalistycznym oraz własnej skrajnie redukcjonistycznej teorii zachowania społecznego. Najważniejsze książki to: The Human Group [Grupa społeczna] (1950), Sodal Behavior: Its Elementary Forms (Zachowanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowanie

  Najbardziej oczywistym przejawem aktywności ludzkiej jest ruch: przemieszczanie się ludzi w przestrzeni, ruch ciała, gest, ale także obserwowalne procesy fizjologiczne, oddychanie, przełykanie, mrużenie oczu, grymas twarzy itp. To jest to, co widzimy naocznie, możemy zaobserwować z zewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od zachowań do działań społecznych

  Punktem wyjścia każdej nauki jest określenie jej przedmiotu, a następnie analiza tego przedmiotu, wyróżnienie składników, a zwłaszcza tych elementów, które mają charakter podstawowy, z których składają się wszystkie bardziej złożone całości. Co stanowi taki podstawowy element, mówiąc przenośnie -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY

  Związek każdego faktu społecznego z działaniami i doświadczeniami życiowymi jakichś konkretnych ludzi i wynikająca stąd konieczność badania takich faktów z ich szczególnej perspektywy, stawiania się przez badacza w położeniu owych ludzi.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZY SAMOREALIZUJĄCE SIĘ l SAMODESTRUKCYJNE

  Fakt, że przewidywania przyszłych stanów społecznych mogą wywołać reakcje masowe prowadzące do spełnienia się prognoz fałszywych (gdy ludzie biorą je „na serio" pod uwagę i opierają na nich swoje decyzje) albo do niespełnienia się prognoz prawdziwych (gdy ludzie w obawie przed zrealizowaniem się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ivan Dodano /28.07.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt

Do góry