Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kompleksy reguł: procedury, instytucje i role

  Reguła kulturowa z jej dwiema odmianami - normami i wartościami - to najmniejszy element, swoisty atom systemu aksjo-normatywnego. Ale reguły nie występują w izolacji, w oderwaniu od siebie. Przeciwnie, łączą się, integrują w szersze całości. Integracja najmniejszej skali dotyczyć może wiązek norm i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /10 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwójna relatywizacja

  Reguły społeczne obowiązują pod pewnymi warunkami. W stosunku do każdej reguły zadać można pytanie: w jakich sytuacjach obowiązuje i kogo obowiązuje. Każda reguła jest więc /relatywizowana sytuacyjnie i personalnie. Inaczej: zawiera klauzulę określającą warunki czy granice swojej stosowalności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /5 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła regulacji

  Reguły kulturowe, zarówno normy, jak i wartości, mogą nieść w sobie mniejszy lub większy ładunek powinności. Inaczej: wiązać się mogą z nimi silniejsze lub słabsze oczekiwania społeczne na temat właściwego działania. Wyróżnimy najpierw imperatywy kulturowe, a więc kategoryczne żądania pewnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /9 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy i wartości

  Skoro reguły kulturowe dotyczą działań ludzkich, to warto przypomnieć pewne idee.Otóż ujmowaliśmy tam działanie jako dwuczłonowy kompleks z jednej strony pewnych środków, sposobów, metod postępowania i z drugiej strony celów, do których te środki, sposoby czy metody mają prowadzić. Mówiliśmy o modelu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System aksjo - normatywny

  Już w Durkheimowskiej koncepcji „faktów społecznych", prekursorskiej wobec pojęcia kultury, ich centralną cechą był przymus, presja wywierana na jednostki. Wiele lat po Durkheimie, i wychodząc z zupełnie innych przesłanek, twórca psychoanalizy Zygmunt Freud kreślił wyraźną opozycję natury i kultury...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie kultury

  Kultura trwa, zachowuje ciągłość, ulega dziedziczeniu. Ale przecież również nieustannie zmienia się, a także ma gdzieś w przeszłości swoje początki. Każdy element kultury kiedyś powstał, ma jakąś genezę. Kultura jest, jak wszystko inne w świecie społecznym, wytworem ludzi.

  Ludzi, czyli kogo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /5 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONISŁAW MALINOWSKI (1884 - 1942)

  Słynny polski antropolog społeczny, który większość życia zawodowego spędził w Wielkiej Brytanii i USA oraz na wyspach Polinezji, gdzie prowadził badania terenowe. Wywarł silny wpływ na socjologię, a zwłaszcza tzw. szkołę funkcjonalistyczną. Najważniejsze dzieła: Argonauto of the Western Pacific...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od etnocentryzmu do „politycznej poprawności"

  Wobec różnorodności czy przeciwnie - uniformizacji kultur można przyjmować różne postawy. Stykając się z odmiennością czy obcością, ludzie często przyjmują postawę etnocentryczną. Jest to przekonanie o szczególnej wartości własnej kultury, a nawet jej przewadze nad innymi. Tak jak egocentryzm w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /8 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalia kulturowe

  Kultury, ogromnie złożone wewnętrznie, różnią się zasadniczo między sobą. Powstaje pytanie, czy ta różnorodność jest absolutna, czy też występują wśród rozmaitych kultur pewne elementy wspólne. Antropologowie społeczni i socjologowie poszukiwali od dawna takich elementów kulturowych, które miałyby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /7 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERRE BOURDIEU (1930 - 2002)

  Czołowa postać współczesnej socjologii francuskiej. Twórca oryginalnej teorii społeczeństwa, wyłaniającej się z bogatych badań empirycznych o najrozmaitszej tematyce. Najważniejsze książki to: Les heritiers [Dziedzice] (1972), Esguisse d'une theorie de ta pratigue [Zarys teorii praktyk] (1976), La...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /3 083

  praca w formacie txt

Do góry