Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kultura zaufania

  Problematyka zaufania, tradycyjnie traktowana jako domena teologii, etyki, filozofii człowieka czy psychologii społecznej, wchodzi pod koniec dwudziestego wieku w krąg zainteresowań socjologii. Wiąże się to z odejściem od dominującego przez długi czas paradygmatu instytucjonalnego czy strukturalnego i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologia świadomości społecznej

  Niezależnie od oceny tej najnowszej tendencji w obrębie świadomości społecznej występowały zawsze pewne zjawiska patologiczne. Kiedy mówimy „patologiczne", mamy na myśli, po pierwsze, zniekształcenia poznawcze, a więc poglądy uproszczone, jednostronne lub wręcz fałszywe, a po drugie - szkodliwe...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /17 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany świadomości społecznej

  Świadomość społeczna krystalizuje się w wielu różnorodnych formach. Pierwszą jest myślenie potoczne albo zdroworozsądkowe, czyli rozpowszechnione w danej zbiorowości rozproszone, spontaniczne, intuicyjne przeświadczenia. Stanowią zapis różnorodnych doświadczeń, jakie w życiu codziennym napotykają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /13 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od świadomości indywidualnej do społecznej

  Za pomocą języka, który stanowi czerpane z kultury narzędzie, formułujemy idee, przekonania, poglądy. Nie oznacza to, że wszystkie stają się automatycznie elementami kultury. Wiele z nich stanowi nasze przeświadczenia prywatne, które zachowujemy dla siebie, nie dzieląc się z innymi. Nawet tomik poezji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /9 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język - instrument idei

  Kiedy myślimy, posługujemy się skrótami, skojarzeniami, wskaźnikami pewnych skomplikowanych stanów czy zjawisk. Korzystamy przede wszystkim z różnych znaków. Kiedy słyszymy grzmot, przewidujemy, że nadchodzi burza, kiedy pies warczy i wyszczerza kły, boimy się, że zaatakuje, kiedy widzimy, że płytka na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /11 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość społeczna

  Obok reguł kształtujących działania ludzi kultura zawiera także idee kształtujące ich myślenie. Społeczna istota człowieka polega nie tylko na tym, że większość ludzkich działań nie jest sprawą prywatną, a realizowaniem narzuconych przez kulturę wzorów, ale także na tym, że idee, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie się do reguł: konformizm i dewiacja

  Kiedy ludzie postępują zgodnie z regułami, które ich dotyczą (to znaczy odnoszą się do ich pozycji społecznej, do sytuacji, w jakiej działają, i nie są wyłączone przez jakieś okoliczności szczególne), mówimy, że zachowują się konformi-stycznie. Kiedy natomiast postępują niezgodnie z takimi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /12 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spoistość i konfliktowość systemu aksjo - normatywnego

  Zbudowane z tak rozmaitych elementów, o tak rozmaitej skali, rozmaitej sile oddziaływania, rozmaitej trwałości, rozmaitej treści - systemy aksjo-normatyw-ne rzadko cechują się zwartością czy koherencją. Występują tu trzy tendencje historyczne. Pierwsza, zgodnie z którą wzory i reguły społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /12 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystemy aksjo - normatywne: zwyczaj, moralność i prawo

  Mówiliśmy dotychczas o różnorodnych formach, jakie mogą przybierać reguły kulturowe, i sposobach ich integrowania się w większe całości - procedury, instytucje i role społeczne. Ale strukturalizacja systemu aksjo-normatywnego może dokonywać się także na podstawie treści reguł. Klasyk socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /15 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILLIAM G. SUMNER (1840 - 1910)

  Jeden z twórców socjologii amerykańskiej, profesor Uniwersytetu Yale. Ojciec tzw. „darwinizmu społecznego", czyli koncepcji rozciągającej zasady ewolucji postulowane przez C. Darwina na zbiorowości ludzkie. Do klasyki socjologicznej weszła jego książka folk-ways [Sposoby żyda] (1906). Zbiór innych prac...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /John Dodano /29.07.2011 Znaków /2 886

  praca w formacie txt

Do góry