Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Postęp społeczny

  Pojęciem jeszcze bogatszym znaczeniowo jest postęp społeczny. Chodzi tu o taki proces rozwojowy, którego kierunek jest wartościowany, oceniany pozytywnie. Postęp przybliża nas nieustannie do takiego stanu społeczeństwa, który realizuje jakieś ważne społeczne wartości; jest uważany za dobry...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /6 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny

  Pewien rodzaj procesów kierunkowych stanął w centrum zainteresowania socjologów już w XIX wieku. Nazywamy je procesami rozwoju. Charakteryzują się, w porównaniu z innymi procesami kierunkowymi, dwiema jeszcze dodatkowymi cechami:

  a) kierunek procesu jest pozytywny, tzn. z upływem czasu zwiększa się poziom...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /3 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces społeczny

  Zmiana społeczna oznacza pojedynczy epizod, przejście od jednego stanu systemu do drugiego. Ale jest oczywiste, że zmiany wiążą się ze sobą, zazębiają się, jedne pociągają za sobą drugie. Pojęcie procesu służy do opisania ciągu, sekwencji następujących po sobie i przyczynowo uwarunkowanych zmian...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /2 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana społeczna, rozwój i postęp

  Mówi się tu niekiedy o dynamice „w systemie". Ale wiemy doskonale, że całe społeczeństwa ulegają od czasu do czasu zasadniczym modyfikacjom, są dzisiaj inne, niż były kiedyś, a będą inne, niż są dzisiaj. Mówi się tu niekiedy o dynamice „systemu". Na tym całościowym poziomie dynamiki społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /3 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces instytucjonalizacji w socjologii - Omijanie i erozja reguł

  Alternatywny wariant procesu instytucjonalizacji, znany pod nazwą „zinstytucjonalizowanego omijania reguł", przebiega nieco inaczej1. Zapoczątkowują go sporadyczne i spontaniczne wykroczenia przeciwko obowiązującym normom (zwyczajowym, obyczajowym, moralnym, prawnym). Ludzie uznają, że pewne normy są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces instytucjonalizacji w socjologii - Kariera innowacji

  Od epizodu innowacji, ktokolwiek byłby jego autorem, jakiekolwiek by były jego geneza i przebieg, długa droga prowadzi do momentu, kiedy innowacja się upowszechni, „przyjmie" w szerszej zbiorowości, stanie się właściwym, preferowanym, oczekiwanym sposobem postępowania - czyli inaczej, zanim uzyska walor...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /11 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces instytucjonalizacji w socjologii - Innowacje i innowatorzy

  Można wyróżnić dwie drogi, którymi przebiega proces instytucjonalizacji. Pierwsza to innowacje normatywne i ich dyfuzja (rozchodzenie się, rozprzestrzenianie się norm w zbiorowości). Drugi to - używając terminologii klasyka socjologii amerykańskiej Roberta Mertona - zinstytucjonalizowane omijanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /15 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucjonalizacja jako odmiana morfogenezy

  Morfogeneza może przybierać cztery odmiany, w zależności od tego jaka struktura lub jaki aspekt struktury jest przedmiotem kształtującego wpływu działań. Można mówić, po pierwsze, o ekspansji struktury interakcyjnej, powstawaniu i rozbudowywaniu się sieci styczności, kontaktów, więzi, łączności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinacja strukturalna a morfogeneza

  Badania, w których struktury społeczne traktowane były jako dane (zmienne niezależne, wyjaśniające), a tym, co problematyczne, były ludzkie działania (traktowane jako zmienne zależne, wyjaśniane) - stanowiły przez długi czas standardowy sposób uprawiania socjologii. Starano się wyjaśnić...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces instytucjonalizacji w socjologii

  Od początku istnienia socjologii jednym z jej centralnych problemów był status rozmaitych bytów ponadjednostkowych: grup, organizacji, instytucji, kultury. Nieustannie zadawano pytanie o relacje jednostki i społeczeństwa. W języku nowoczesnej socjologii ujmuje się to jako problem relacji jednostki i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /1 748

  praca w formacie txt

Do góry