Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Negocjacje międzynarodowe

  Szczególny charekter negocjacji międzynarodowych

  Negocjacje są procesem w ramach którego przynajmniej dwie strony uzyskują możliwie korzystne rozwiązanie sytuacji spornej (konfliktu interesów). Negocjacje międzynarodowe różnią się tym, iż ich uczestnicy pochodzą z dwóch, a bardzo często z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas w świadomości społecznej i kulturze

  Jako wszechobecny i istotny czynnik życia społecznego czas musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadomości - myśleniu, motywacjach, postawach ludzi. Percepcja czasu to zapewne doznanie uniwersalne. Jednakże ludzie różnią się bardzo „poczuciem czasu", czyli rozpoznaniem momentu czasowego (wiedząc...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /9 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas ilościowy i jakościowy

  W odniesieniu do zdarzeń i zjawisk społecznych czas przybiera dwojaką postać, którą określa się jako „czas ilościowy" i „czas jakościowy", albo inaczej „czas zewnętrzny" i „czas wewnętrzny". Czas ilościowy służy jako zewnętrzna skala pomiaru zdarzeń i procesów, nadająca pewien ład ich chaotycznemu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /8 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas w społeczeństwie

  Dynamiczne ujęcie życia społecznego jako nieustannej aktywności ludzi, dokonujących się ciągle zmian i toczących się procesów nadaje dużą wagę zagadnieniu czasu. Czas jest w takim ujęciu niezbywalnym aspektem rzeczywistości społecznej. W odczuciu potocznym czas jest jakąś nieokreśloną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakłady

  Charakterystyka

  Nakłady ogólnie są to środki produkcji i siła robocza w ujęciu naturalnym (np. surowce, energia, robocizna) lub wartościowym wydatkowane w procesie produkcji.

  Wyróżniamy nakłady finansowe i rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena składników bilansu

  Charakterystyka

  Jednostka może wyceniać poszczególne składniki bilansu w zasadzie w każdym dowolnym momencie, jednak ma ona obowiązek wycenić je na moment bilansowy. W praktyce jednostki dokonują wyceny w momencie przyjęcia danego składnika do używania oraz na dzień sporządzenia bilansu. I tak:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /5 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartościowanie pracy

  Podział pracy oraz związane z tym znaczne zróżnicowanie trudności wykonywanych przez pracowników zadań spowodowały, że konieczne stało się określenie wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach. Działanie to służy nie tylko określeniu wysokości płac pracowników, ale także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wskaźników pomiarowych

  Charakterystyka

  Dokonując badania potrzeb informacyjnych kierownictwa, należy przyjrzeć się szczegółowo stosowanym w danej jednostce systemom wskaźników, których rolą jest odwzorowanie elementarnej - jednostkowej informacji, będącej wynikiem pomiaru wszelkich cech obiektów, procesów i zdarzeń w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoretyczny rozwój informacyjno-naukowego podejścia do przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z obserwacji, że gospodarka jest koordynowana przez instytucje o bardzo złożonej strukturze informacyjnej, a nie tylko przez prostą strukturę informacji, jaką jest rynkowy system cen.

  Teoria ta...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przezwyciężenie traumy kulturowej

  Gdy scharakteryzowane strategie radzenia sobie z traumą są wystarczająco skuteczne, może dojść do zamknięcia sekwencji traumatycznej, wyjścia społeczeństwa ze stanu traumy. Na czym polegać może „koniec traumy"? Na poziomie społecznym oznacza wyłonienie się jednolitego i spoistego systemu wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Rick Dodano /29.07.2011 Znaków /4 638

  praca w formacie txt

Do góry