Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    PITIRIM A. SOROKIN (1889 - 1968)

    Socjolog rosyjski, który zrobił wielką karierę akademicką w USA. Najważniejsze dzieła: The Sociology of Revolution [Socjologia rewolucji] (1928), Social Mobility [Ruchliwość społeczna] (1927), Society, Culture and Personality [Społeczeństwo, kultura i osobowość (1947) oraz czterotomowa Social and...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 042

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Socjologiczne teorie cykli

    W socjologii pierwszą teorię cykli dziejowych formułuje Yilfredo Pareto (1848-1923) w Trattato di Sociologia Generale. W jego ujęciu system społeczny jest w nieustannym ruchu; stanowi płynny proces przechodzenia od równowagi (aequilibrium), poprzez destabilizację, do załamania się równowagi...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 677

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    VILFREDO PARETO (1848 - 1923)

    Uczony włoski, inżynier, ekonomista, a dopiero pod koniec życia socjolog. W zakresie ekonomii jego najważniejsze dzieło to dwutomowy (Kurs ekonomii politycznej! (1896), a w socjologii wsławił się ogromnym tomem, podzielonym na 2612 numerowanych paragrafów, pt. [Traktat socjologii ogólnej] (1916), w którym...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 997

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Teoria społeczeństwa postindustrialnego

    Teoria społeczeństwa postindustrialnego podejmuje inny nurt rozważań.Myśle-nie ewolucjonistyczne stwarza pokusę prognozowania przyszłości. Skoro kierunek i mechanizmy rozwoju społecznego są konieczne, prawidłowe, nieodwracalne, można budować wizję przyszłości przez prostą ekstrapolację obecnych...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /9 940

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Neodarwinizm i socjobiologia

    Najdalej od klasycznego ewolucjonizmu odchodzi tzw. socjobiologia, kierunek, który stał się głośny, a nawet modny, od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Jego źródła są zupełnie inne niż socjologicznego czy antropologicznego ewolucjonizmu, wywodzi się mianowicie bezpośrednio z biologii. Tutaj od...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /4 693

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii

    Przez neoewolucjonizm (nowy ewolucjonizm) w socjologii rozumiemy nurt intelektualny nawiązujący do klasycznej koncepcji ewolucji, ale modyfikujący ją w istotny sposób przez odrzucenie niektórych kanonów dawnego ewolucjo-nizmu. Rozwija się w okresie po II wojnie światowej i posiada znaczących przedstawicieli...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /11 035

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HERBERT SPENCER (1820 - 1903)

    Filozof brytyjski, który podjął próbę zintegrowania całej wiedzy o świecie w oparciu o wspólną zasadę ewolucji. W dziesięciotomowej [Filozofii syntetycznej], która ukazywała się w latach 1860-1896, trzy tomy poświęcił [Zasadom socjologii], podsumowanym później i streszczonym w jednotomowej [Nauce...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 944

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Klasyczny ewolucjonizm w socjologii

    Ewolucjonizm to swoista koncepcja dziejów ludzkości, sformułowana w XIX wieku przez twórców socjologii. Wywarła ona ogromny wpływ na wiele nurtów XX-wiecznej teorii społeczeństwa i po dziś dzień zachowała dominujące znaczenie w myśleniu potocznym. Jej echa odnajdujemy w takich współczesnych kierunkach...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /18 722

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Klasyczne wizje dziejów zmian społecznych

    W XIX wieku powstały trzy wielkie, klasyczne koncepcje zmian społecznych i historycznych:

    a) teoria ewolucjonistyczna,

    b) teoria cykli społecznych oraz

    c) Marksowski materializm historyczny. Zachowały one swoją żywotność po dziś dzień i w rozmaitych zmodyfikowanych postaciach są ciągle przedmiotem...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 703

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kulturowa regulacja czasu

    Kulturowa regulacja czasu znajduje wyraz nie tylko w ogólnych orientacjach, ale w wielkiej liczbie szczegółowych reguł kulturowych. Przede wszystkim reguły takie wprowadzają istotne dystynkcje: czas pracy i czas wypoczynku, czas codzienny i czas odświętny, czas nauki w szkole i czas odrabiania lekcji, czas...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /6 214

    praca w formacie txt

Do góry