Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Reklama

  Charakterystyka

  Podstawową formą komunikacji marketingowej o charakterze masowym jest reklama. Stanowi ona masową, odpłatną oraz bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży przez określonego sprzedawcę. To szczególna forma procesu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem.

  Działalność reklamowa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienna losowa

  Charakteystyka

  Pojęcie zmiennej losowej: Intuicyjne można powiedzieć, że zmienna losowa (związana z pewnym doświadczeniem), to taka zmienna, która w wyniku doświadczenia przyjmuje wartość liczbową zależną od przypadku (nie dając ą się ustalić przez przeprowadzeniem doświadczenia).

  Definicja: Do...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie posagowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie posagowe określane również jako "ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci" zostało wskazane w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej jako nazwa drugiej grupy ubezpieczeń działu I.

  Cele ubezpieczenia

  Głównym celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie dla dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie posagowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie posagowe określane również jako "ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci" zostało wskazane w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej jako nazwa drugiej grupy ubezpieczeń działu I.

  Cele ubezpieczenia

  Głównym celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie dla dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie posagowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie posagowe określane również jako "ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci" zostało wskazane w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej jako nazwa drugiej grupy ubezpieczeń działu I.

  Cele ubezpieczenia

  Głównym celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie dla dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasywa

  Charakterystyka

  W rachunkowości przez pojęcie bilansu rozumie się wartościowe zestawienie składników majątku (aktywów) i źródeł ich finansowania (pochodzenia), czyli pasywów, sporządzone na określony dzień i w określonej formie (układzie). Winiarska, 2001

  Struktura bilansu

  PASYWA

  A. własny

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /5 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga jakości

  Księga jakości jest drugim co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co możnaby przetłumaczyć jako podręcznik jakości.

  Takie tłumaczenie najlepiej pokazuje zastosowanie dokumentu. Istnieją trzy podejścia do pisania księgi jakości:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /5 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księga jakości

  Księga jakości jest drugim co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co możnaby przetłumaczyć jako podręcznik jakości.

  Takie tłumaczenie najlepiej pokazuje zastosowanie dokumentu. Istnieją trzy podejścia do pisania księgi jakości:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /5 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście systemowe do diagnozy organizacji

  Charakterystyka

  Podejście systemowe kładzie nacisk na związki między częściami organizacji. Organizacja jest tu traktowana jako jednorodny, celowy, otwarty system, który składa się z wzajemnie powiązanych części w taki sposób, że tworzą one pewną całość wyróżniającą się w otoczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /5 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż leczniczy

  Charakterystyka

  Prawda o tym, iż ludzkie ręce potrafią czynić dobro, jest tak stara jak sama ludzkość. Uzdrawiająca moc rąk zakodowana jest głęboko w naszym mózgu. Wystarczy pomyśleć o tym, jak instynktownie reagujemy, gdy boli nas głowa. Podnosimy rozpostarte dłonie do twarzy, czubkami palców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /3 709

  praca w formacie txt

Do góry