Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Nierówne sąsiedztwo

  Nierówne sąsiedztwo jest techniką z dziedziny polityki programowej. Chodzi o świadome takie umieszczanie własnego materiału (komunikatu, na którym nadawcy zależy), aby był on atrakcyjniejszy od materiałów sąsiednich. W słowie drukowanym jest to sąsiedztwo przestrzenne (miejsce), w radio zaś i telewizji...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Autorytet

  Odwoływanie się do autorytetu w celu podniesienia prestiżu głoszonej idei. Autorytetem może być: osoba (przywódca, aktor, uczony, gwiazda estrady itd.), ideologia lub religia (powoływanie się na cytaty) albo (ostatnio często występuje w tej roli) nauka w ogóle jako taka, lub określony jej kierunek albo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Blokada (zablokowanie)

  Są to różnego rodzaju usiłowania o charakterze programowym i pozaprogramowym zmierzające do jednego z dwóch celów:

  1. aby odebrano tylko oferowane przez nadawcę treści (wypełnianie kanałów),

  2. aby nie odebrano czegoś innego, konkurencyjnego (eliminowanie kanałów).

  Tę technikę można stosować we...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Antyautorytet (Autorytet na odwrót)

  Jest to odwrotność autorytetu. Polega na obniżaniu prestiżu jakiejś idei, sprawy lub osoby przez powoływanie się lub cytowanie osoby albo idei, która nie cieszy się sympatią odbiorcy. Istotą tej techniki jest to, że nielubiana osoba chwali (akceptuje, preferuje itp.), tę sprawę, której prestiż chcemy...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Zamiana tematu lub aspektu

  Jest to wybieg polemiczny stosowany zarówno w szerszej działalności perswazyjnej jak i przy przekonywaniu w stosunkach międzyludzkich na małą skalę. Najczęściej odwołuje się do niego ta strona, która wyczuwa swoją słabość w obrębie określonego tematu lub aspektu sprawy. Chwyt ten można inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE

  W każdej działalności perswazyjnej trzeba powtarzać komunikaty, aby były one zapamiętane. Niektórzy uważali (są tacy, którzy i dziś tak sądzą), że powtarzanie jest podstawowym warunkiem skuteczności (na przykład wypowiedzi J. Goebbelsa w Trzeciej Rzeszy). Jest to uznanie de facto oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi o tradycji górnopaleolitycznej (wiórowych) - Półtylczaki

  Jest to grupa typologiczna stosunkowo słabo rozpoznana na terenie Nowego Świata. Znane są jednak obok zwykłych półtylczaków z retuszem stromym także półtylczaki typu Kostienki, z retuszem ścieniającym na wierzchołku. Ten ostatni typ półtylczaków występuje we wczesnej fazie kultury Seboruco-Mordan...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi neolitycznych

  Początek neolitu jest dziś uważany za przełomowy moment w pradziejach ludzkości ze względu na efekty „rewolucji neolitycznej" we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego i kultury materialnej. Przejście od gospodarki przyswajającej, zbieracko-lowiecko-rybackiej. do gospodarki wytwórczej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /37 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia narzędzi o tradycji górnopaleolitycznej (wiórowych) - Tylczaki

  Dotychczas tylczaki były sygnalizowane wyłącznie z kultur występujących w strefie arktycznej północnej Ameryki.

  Wiórowe tylczaki łukowe typu Tuktu są charakterystyczne dla „North-Western Blade-Burin Tradition”. Ostatnio stwierdzono występowanie tylczaków zwykłych i łukowych w kulturze...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania funkcji narzędzi kamiennych

  Jak już wspomnieliśmy, forma narzędzi retuszowanych nie pozostaje w bezpośrednim związku z ich funkcją; często narzędzia te użytkowano niezgodnie z kształtem sugerującym określone funkcje, które znajdują wyraz w terminologii: odziedziczonej po badaczach XIX w. Jedynym obiektywnym śladem...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /21 385

  praca w formacie txt

Do góry