Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wywiad pogłębiony z kandydatem

  Charakterystyka

  kwalifikacyjna to jedna z najbardziej powszechnych metod selekcji. Pozwala sprawdzić informacje zamieszczone przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, ocenić, czy kandydat pasuje do przedsiębiorstwa, zbadać jego wiedzę i umiejętności.

  Spotykamy dwa rodzaje wywiadów:

  wywiad wstępny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualność informacji

  Aktualność

  Cecha ta określa czy informacja dotyczy bieżącego stanu rzeczywistości oraz jaki czas minął od zaistnienia zdarzenia opisywanego przez daną informację.

  Jest to pojęcie względne i uzależnione od organizacji i sytuacji decyzyjnej, przed którą stoi użytkownik systemu. Aktualność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nadzorcza

  Charakterystyka rady nadzorczej

  Rada nadzorcza jest wybierana przez walne zgromadzenie, składa się ona przynajmniej z pięciu członków.

  Obowiązkiem rady nadzorczej jest wykonywanie stałego nadzoru obowiązków spółkach akcyjnych, spółkach z o. o., spółdzielniach. Tryb powoływania Rady nadzorczej ustala...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tablica decyzyjna

  Charakterystyka

  Tablice decyzyjne stanowią, jedną z podstawowych technik stosowanych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Dzięki tablicom decyzyjnym można w zwięzły sposób określić, przy spełnieniu z góry określonych warunków, jakie czynności należy podjąć. Tablica decyzyjna jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tablica decyzyjna

  Charakterystyka

  Tablice decyzyjne stanowią, jedną z podstawowych technik stosowanych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Dzięki tablicom decyzyjnym można w zwięzły sposób określić, przy spełnieniu z góry określonych warunków, jakie czynności należy podjąć. Tablica decyzyjna jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje

  Charakterystyka

  Inwestycje to aktywa finansowe, nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do inwestycji zalicza się także aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /6 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje

  Charakterystyka

  Inwestycje to aktywa finansowe, nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do inwestycji zalicza się także aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /6 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje

  Charakterystyka

  Inwestycje to aktywa finansowe, nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do inwestycji zalicza się także aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /6 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie podatkami

  Charakterystyka

  Ciągłe zmiany w polskim prawie podatkowym powodują określone zachowania podatników. Podatnicy mają dwie możliwości albo biernie przyjmować nowe rozwiązania podatkowe narzucone przez ustawodawcę, nie próbując w żaden sposób wpływać na swoją sytuację podatkową albo aktywnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie podatkami

  Charakterystyka

  Ciągłe zmiany w polskim prawie podatkowym powodują określone zachowania podatników. Podatnicy mają dwie możliwości albo biernie przyjmować nowe rozwiązania podatkowe narzucone przez ustawodawcę, nie próbując w żaden sposób wpływać na swoją sytuację podatkową albo aktywnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt

Do góry