Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria lokalizacji

  Charakterystyka

  Teoria lokalizacji jest jednym z mikroekonomicznych ujęć handlu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

  Do powstania i rozwoju teorii lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych najbardziej przyczynili się uczeni: J. H. Dunning, A.M. Rugman...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura funkcjonalna

  Struktura funkcjonalna w swoim klasycznym ujęciu została zaproponowana przez F. W. Taylora jako sposób na rozwiązanie problemów struktury liniowej. Innym sposobem była struktura liniowo-sztabowa. Należy oddzielić klasyczną strukturę funkcjonalną od współczesnej. Współcześnie nazwy tej używa się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza strategiczna

  Charakterystyka

  Analiza strategiczna koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach: analizy otoczenia i analizy wewnętrznej. Analiza otoczenia obejmuje problematykę badania otoczenia bliższego firmy (konkurencja, klienci, dostawcy, i in.) oraz otoczenia dalszego (środowisko polityczne, prawne, ekologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura budżetowania

  Charakterystyka

  Proces budżetowania: proces w trakcie którego dokonuje się rozpisania nadrzędnych planów przedsiębiorstwa między ośrodki odpowiedzialności, obejmujący również swym zasięgiem kontrolę budżetową G, Controlling przedsiębiorstw..., s.139. Budżetowanie jest jednym z najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura budżetowania

  Charakterystyka

  Proces budżetowania: proces w trakcie którego dokonuje się rozpisania nadrzędnych planów przedsiębiorstwa między ośrodki odpowiedzialności, obejmujący również swym zasięgiem kontrolę budżetową G, Controlling przedsiębiorstw..., s.139. Budżetowanie jest jednym z najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura budżetowania

  Charakterystyka

  Proces budżetowania: proces w trakcie którego dokonuje się rozpisania nadrzędnych planów przedsiębiorstwa między ośrodki odpowiedzialności, obejmujący również swym zasięgiem kontrolę budżetową G, Controlling przedsiębiorstw..., s.139. Budżetowanie jest jednym z najbardziej znanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza finansowa

  Charakterystyka

  ''

  Analiza finansowa to część analizy ekonomicznej (analizy działalności przedsiębiorstwa) polegająca na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych, które pokazują efektywność działania przedsiębiorstwa. Jej celem jest dostarczenie informacji niezbędnych podczas oceny sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota zarządzania przez jakość

  Charakterystyka

  Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy w rozwoju ludzkości.

  Dążenie do jakości totalnej (Total Quality)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /8 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alians strategiczny

  Charakterystyka

  Alians oznacza przymierze, trwały sojusz pomiędzy partnerami lub współdziałanie konkurentów w celu osiągnięcia obustronnych korzyści. Alians strategiczny definiowany jest jako związek pomiędzy firmami, którego zamierzeniem jest realizacja wspólnego celu obu partnerów. Powstają, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /9 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawny

  Charakterystyka

  Stosunek prawny to rodzaj zależności i powiązań wyznaczonych w normę prawną pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawa. Jest jednym z rodzajów stosunków społecznych, czyli takich relacji między przynajmniej dwoma osobami,w których zachowania jednaj strony (działanie lub zaniechanie)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /7 210

  praca w formacie txt

Do góry