Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Czas świąteczny i struktura świąt

  Czas pocz ą tków jakiejś rzeczywistości, to znaczy czas ustanowiony przez jej pierwsze wystąpienie, ma wartość i funkcję wzorcową: dlatego to człowiek stara się okresowo reaktualizować go przy pomocy stosownych obrzędów. Ale ,,pierwsze objawienie się” jakiejś rzeczywistości jest równoznaczne z jej s...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /02.08.2011 Znaków /5 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPL

  Charakterystyka

  GPL (General Public License)

  Zasady dystrybucji oprogramowania komputerowego. Założeniem systemów opartych na licencji GPL jest swoboda modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania. Twórcą pojęcia jest Richard M. Stallman, który w 1984 roku rozpoczął walkę o prawa użytkowników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPL

  Charakterystyka

  GPL (General Public License)

  Zasady dystrybucji oprogramowania komputerowego. Założeniem systemów opartych na licencji GPL jest swoboda modyfikowania i rozpowszechniania oprogramowania. Twórcą pojęcia jest Richard M. Stallman, który w 1984 roku rozpoczął walkę o prawa użytkowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja ISO 9001:2000

  Ten artykuł ma charakter wprowadzający. Wiele szczegółów dotyczących wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania znajdziesz w jakością|kategorii zarządzanie jakością

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

  Wprowadzenie

  Ta wersja normy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /19 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja ISO 9001:2000

  Ten artykuł ma charakter wprowadzający. Wiele szczegółów dotyczących wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania znajdziesz w jakością|kategorii zarządzanie jakością

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

  Wprowadzenie

  Ta wersja normy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /19 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczegółowość informacji

  Charakterystyka

  Szczegółowość informacji można określić jako liczbę detali jakie zawiera w stosunku do opisywanego obiektu, zdarzenia czy też zjawiska. Jest ona jednym z wymogów jaki musi zapewnić system informacyjny J., Sroka,1999, s. 37.

  Wymagania co do szczegółowości informacji mogą zależeć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling kosztów jakości

  Potrzeba controllingu w zakresie kosztów jakości

  <googlegfac</google

  Wdrażanie nowego systemu zarządzania i zapewnienia jakości powinno przedsiębiorstwo rozpocząć od wprowadzenia (Koszty... 1996, s.78-9):

  pełnej ewidencji i kosztów jakości|analizy kosztów jakości, pełnego lub ograniczonego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /7 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling kosztów jakości

  Potrzeba controllingu w zakresie kosztów jakości

  <googlegfac</google

  Wdrażanie nowego systemu zarządzania i zapewnienia jakości powinno przedsiębiorstwo rozpocząć od wprowadzenia (Koszty... 1996, s.78-9):

  pełnej ewidencji i kosztów jakości|analizy kosztów jakości, pełnego lub ograniczonego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /7 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling kosztów jakości

  Potrzeba controllingu w zakresie kosztów jakości

  <googlegfac</google

  Wdrażanie nowego systemu zarządzania i zapewnienia jakości powinno przedsiębiorstwo rozpocząć od wprowadzenia (Koszty... 1996, s.78-9):

  pełnej ewidencji i kosztów jakości|analizy kosztów jakości, pełnego lub ograniczonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /7 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitalizm

  Cechy systemu

  Na przełomie XVIII i XIX wieku, w wyniku przemian społecznych w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych ukształtował się system kapitalistyczny. Cechami tego systemu były:

  środki produkcji( ziemia, bogactwa naturalne, zakłady produkcji, banki...) są własnością prywatną, chronioną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt

Do góry