Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Band wagon

  W literaturze przedmiotu termin ten oznacza przechodzenie na stronę silniejszego w warunkach konfliktu, w sytuacji rażącej przewagi jednej ze stron. Chodzi o taką argumentację: jesteśmy dużo silniejsi od was, na pewno my zwyciężymy. Jeżeli teraz przejdziecie na naszą stronę, po ostatecznym zwycięstwie...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Publiczność odziedziczona

  Dołączenie komunikatu perswazyjnego do czegoś, co jest dla odbiorcy bardziej atrakcyjne, co bardziej przyciąga jego uwagę. Jest to wykorzystanie ludzi, którzy zebrali się w innym celu. Dołączenie komunikatu do czegoś atrakcyjniejszego. Konkretnych zastosowań tego chwytu może być dużo: reklamy i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik językowych

  Jest to bardzo szerokie zagadnienie. Przez grupę technik językowych należy rozumieć korzystanie ze wszelkiego rodzaju środków językowych w celu podwyższenia prestiżu głoszonej idei lub obniżenia zwalczanej.

  Istnieje rozległa literatura poświęcona językowi środków przekazu (tak polska jak i obca), w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Selekcja

  W procesie masowego komunikowania wyboru, selekcji dokonują nie tylko nadawcy, ale i odbiorcy. Jako technika jest traktowana selekcja materiału perswazyjnego dokonywana przez nadawcę. Następujące czynniki mogą spowodować selekcję oferowanych przez nadawcę treści:

  A. Niemożność przedstawienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Symbol

  Skrótowy nośnik i wyróżnik propagowanej idei. Jest to nieodłączny rekwizyt działalności perswazyjnej od początków jej stosowania. Dzięki prostocie symbol łatwo się zapamiętuje. Symbolami mogą być: herby, kolory, flagi, wizerunki postaci reprezentujących idee, gesty, elementy stroju a nawet styl...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Dyfuzja bezpośrednia (pogłoska, plotka)

  Rozpowszechnianie drogą ustną w kontaktach bezpośrednich różnego rodzaju niepotwierdzonych oficjalnie wiadomości - występuje przy braku zaufania do oficjalnych źródeł informacji. Rozchodzi się bardzo szybko. Przekazywana treść, w związku z jej ustnym przenoszeniem, może ulegać daleko idącym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Niezwykłość przekazu

  Takie przygotowanie lub sposób podania komunikatu, aby wyróżniał się on z tła, często składającego się z innych komunikatów perswazyjnych. Stosowanie różnego rodzaju iluzji (wzrokowych i słuchowych), łamanie utartych konwencji (artystycznych, dziennikarskich, na przykład sposób łamania kolumny w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Stereotyp

  To zjawisko posiada już rozległą literaturę opisującą jego powstanie, istotne cechy, rozchodzenie się, znaczenie w życiu społecznym. Stereotyp można krótko określić jako uproszczone, najczęściej jednostronne, bardzo mocno emocjonalnie zabarwione widzenie jakiegoś zjawiska. Jednostronność widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Moda

  Szeroko pojęta skłonność do naśladowania, do przyjmowania tego co jest powszechne, co obowiązuje (w sensie zwyczajowym a nie prawnym). W perswazji można: a) dostosować się do mody, lub b) samemu ją tworzyć. Korzystanie z mody w sensie ubierania się, wysławiania się (modne powiedzonka i zwroty)...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Podawanie nieprawdziwych informacji

  Było i jest nadal stosowane w oddziaływaniu perswazyjnym, zwłaszcza w propagandzie, stąd w świadomości wielu ludzi kojarzy się przede wszystkim z propagandą. Popularne powiedzenie głosi, że kłamstwo ma krótkie nogi. Sprawa nie wygląda tak prosto, ponieważ wiele zależy od sytuacji: może być skuteczne...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 457

  praca w formacie txt

Do góry