Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba

  [...] Czeka mnie nie lada zadanie, mam przecież wyjaśnić, jak jedna z kategorii umysłu ludzkiego — jedna z tych idei, które uważamy za wrodzone — powstawała, a potem rozszerzała się w ciągu wielu stuleci i poprzez zmienne koleje losu; wresz-cie, jak dziś jeszcze jest chwiejna, delikatna, cenna i wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury - Ręka

  Oprócz twarzy naga jest ręka. Jeśli twarz odgrywa zasadniczą role w kontaktach społecznych, to ręka odgrywa ją w bezpośrednim zetknięciu z otaczającym  światem, jest jakby narzędziem do manipulowania nim  jak przedmiotem. Za pomocą ręki prze-kształcamy swoje otoczenie według naszej woli. Ręka jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /8 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Czoło

  Trzeci element mimiczny twarzy, czoło, wiąże się najbardziej ze stanem skupienia uwagi. W stanie zaskoczenia, dezorientacji, łuki brwiowe są uniesione zwykle ku gó-rze, wskutek czego czoło marszczy się w fałdy poprzeczne, natomiast w stanie kon-centracji uwagi, gdy gałki oczne są zatrzymane w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Usta

  Usta są częścią twarzy, z której pomocą kontakt z otoczeniem staje się więcej niż bezpośredni. Przez usta  świat zewnętrzny wchodzi do wnętrza organizmu, staje się jego integralną częścią, zmienia się ze świata zewnętrznego w świat wewnętrzny. Ten-dencja do internalizacji  świata...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /7 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Oczy

  Pod względem mimicznym można by twarz podzielić na trzy części: oczy, usta, czoło. Przy tym kolejność ważności wydaje się taka, jak podano.

  „Oczy nie kłamią”. To, co powiedziano wyżej o twarzy, odnosi się szczególnie do oczu. Na inne części twarzy można nałożyć maskę, na oczy nie można. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /9 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Zwierciadło społeczne

  Żywej twarzy nie można oglądać jako rzeczy samej w sobie, niezależnej od obser-watora. Twarz zawsze odbija patrzącego. Patrząc na kogoś, widzimy jednocześnie siebie, swoje odbicie społeczne, tj. widzimy, jak dana osoba nas odbiera, z lekcewa-żeniem, lękiem, podziwem, pogardą itp. Każda więc twarz ma...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - Elementy mimiki przejściowe i stale

  W wyrazie mimicznym można rozróżnić elementy przejściowe, związane z określoną sytuacją, i elementy stałe, związane z linią życiową i utrwalonymi cecha-mi osobowości. Elementy przejściowe — to chwilowy wyraz radości,  śmiechu, smutku, gniewu, lęku, wrogości itp. Zmieniają się one zależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia Kultury: Twarz - „Nagość” twarzy

  Należy przypuszczać, że u wyższych przynajmniej kręgowców głowa jest istotnym czynnikiem we wzajemnym rozpoznawaniu się i w rozpoznawaniu podstawowych stanów emocjonalnych. Na pewno jest tak u człowieka — twarz jest jego legitymacją. Zasłonięcie twarzy utrudnia lub wręcz uniemożliwia identyfikację...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby posługiwania się ciałem - Rozważania ogólne

  Być może zagadnienia ogólne wydadzą się bardziej interesujące niż samo wylicze-nie technik, na którym, jak sądzę, nieco za długo się zatrzymałem. Z tego, co mówiłem o sposobach posługiwania się ciałem, jasno wynika, że wszę-dzie spotykamy się z fizjo-psycho-socjologicznymi konstrukcjami zespołów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biograficzne wyliczenie sposobów posługiwania się ciałem - Sposoby dorosłych: Sposoby reprodukcji

  Nic nie jest bardziej techniką niż pozycje stosunku sek-sualnego. Bardzo niewielu autorów ma odwagę mówić na ten temat. [...] Rozważ-my na przykład taką pozycję stosunku seksualnego: kobieta zawiesza nogi przerzucając kolana przez  łokcie mężczyzny. Jest to technika typowa dla całego Pacyfiku, od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /714

  praca w formacie txt

Do góry