Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Osobowość a system społeczny

  Normy moralne, wchodzące w skład wartościującego aspektu wspólnej kultury, są rdzeniem mechanizmu stabilizującego system społecznych interakcji. Co więcej, me-chanizm ten stabilizuje nie tylko postawy, czyli emocjonalne znaczenia osób dla siebie nawzajem, lecz również kategoryzację, czyli poznawcze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /17 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ego i superego (ideał ego)

  Gdyby ego było jedynie częścią id zmodyfikowaną pod wpływem systemu postrze-żeń, reprezentantem realnego  świata zewnętrznego w psychice, to mielibyśmy do czynienia ze sprawą prostą. Jednakże dochodzi tu jeszcze coś innego. Motywy, które skłoniły nas do przyjęcia istnienia pewnego stopnia w ego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /13 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ego i id

  Otóż cała nasza wiedza zawsze wiąże się ze  świadomością. Również nieświado-mość mogliśmy poznać tylko przez to, że ją sobie uświadomiliśmy. Jak to jest jednak możliwe? Co to znaczy uczynić coś świadomym? Jak się to robi? Wiemy już, do czego mamy tu nawiązać. Powiedzieliśmy, że...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /15 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość i nieświadomość

  Podział psychiki na  świadomość i nieświadomość jest podstawowym założe-niem psychoanalizy [...]. Dla większości ludzi o wykształceniu filozoficznym idea tego, co psychiczne, a co nie jest zarazem  świadome, jest czymś tak niepojętym,  że wydaje się im absurdalna i już z punktu widzenia logiki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /7 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba, byt psychiczny

  Pojęcie osoby musiało być poddane jeszcze jednej  transformacji, by stać się tym, czym jest teraz od prawie półtora wieku, tzn. kategorią „ja”. Nie jest ono by-najmniej pojęciem pierwotnym, wrodzonym, jasno wyrytym, od Adama i Ewy, w głębi naszej istoty. Niemal aż do dzisiaj kształtuje się ono...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba chrześcijańska

  Chrześcijanie wyczuwając w osobie moralnej siłę religijną uczynili z niej istotę metafizyczną. Pojęcie, jakie mamy na temat osoby ludzkiej, jest wciąż pojęciem za-sadniczo chrześcijańskim. Wystarczy prześledzić  świetną książkę Schlossmana. Widział on — lepiej niż inni — przejście pojęcia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba: Fakt moralny

  Postęp to przede wszystkim zasługa stoików, których woluntarystyczna, oso-bowa moralność mogła wzbogacić rzymskie pojęcie osoby [...] Do sensu prawnego dodany zostaje sens moralny, sens bycia  świadomym, niezależnym, wolnym i odpo-wiedzialnym. Świadomość moralna wprowadza świadomość do jurydycznej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Persona

  Rzymianie, poprawniej mówiąc Latynowie, w przeciwieństwie do Hindusów i Chińczyków, jak się zdaje ustalili już częściowo pojęcie osoby — persona. [...] Wy-daje mi się, że pierwotny sens słowa oznaczał wyłącznie „maskę”. Post factum poja-wiło się wyjaśnienie  łacińskich etymologów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja”- Persona łacińska

  Wiadomo, jak klasyczne jest  łacińskie pojęcie  persona: maska, maska tragiczna, maska obrzędowa i maska przodka. Powstało ono w początkach cywilizacji łacińskiej. [...] Spośród wielkich i bardzo starych społeczeństw, które pierwsze uświadomiły sobie pojęcie  persona,  dwa wynalazły je, by tak rzec...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - „Indywiduum” i miejsce „osoby”

  Indianie Pueblo

  [...] u Indian Pueblo spotykamy pojęcie osoby, jednostki przynależnej do klanu lecz wyodrębnionej z niego już w trakcie obrzędów przez swoją maskę, tytuł, pozy-cję, rolę, własność, nieśmiertelność i ponowne pojawienie się na ziemi we wcieleniu w jednego z potomków o tej samej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /5 715

  praca w formacie txt

Do góry