Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Małżeństwo - Rozwiązanie małżeństwa w rytuale

  Moc wiążąca kontraktu małżeńskiego, jego charakter rytualny i moralny jest wyra-żany równie jasno przy jego rozwiązywaniu przez rozwód lub  śmierć jak przy jego zawieraniu. Niestety, nasze informacje w tym punkcie są tak niepełne, że można tutaj przedstawić jedynie krótki przegląd. W wyższych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Symbolika rytuału ślubnego

  Obrzęd ten jest z reguły aktem rytualnym posiadającym znaczenie symboliczne i uważa się, że ma on skuteczność magiczną, zawiera naukę moralną i wyraża zasady prawne. Symbolika biologiczna.

  Tak więc na podstawowy cel małżeń-stwa — utrzymanie ciągłości rodzaju ludzkiego — wskazuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /9 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Religijna i ceremonialna strona małżeństwa

  Świętość więzów małżeńskich jest spotykana nie tylko w religii chrześcijańskiej i jest nie tylko przywilejem kultur wyższych. Siła wiążąca samego prawa jest wzmac-niana sankcją nadprzyrodzoną wywodzącą się z uroczystej, publicznie celebrowanej, duchowo i etycznie uświęconej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Sposoby zawierania małżeństwa

  [...] W rzeczywistości w każdym społeczeństwie ludzkim małżeństwo jest najważ-niejszym kontraktem prawnym, jedynym, który ma związek z przedłużeniem gatunku i którego wynikiem jest delikatny i trudny proces dostosowania namiętności i emocji do współpracy gospodarczej i domowej; który ustanawia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /5 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Zasady uznawanego prawnie pochodzenia

  Małżeństwo nie tylko wpływa na status małżonków i ich krewnych, lecz także na-rzuca rodzicom szereg obowiązków w stosunku do dzieci i określa status dzieci po-przez ich związek z rodzicami. Na mocy powszechnej zasady ślubnego pochodzenia dziecko otrzymuje pełny sta-tus cywilny i plemienny tylko wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Status męża i żony

  W niektórych społecznościach obowiązki  żony w stosunku do męża narzuca jej w znacznej mierze jego siła fizyczna, brutalność i zwyczajowy autorytet. Natomiast w innych mąż i żona mają prawie ten sam status. [...] Często twierdzi się, że wysoki status żony idzie w parze z prawem macierzystym i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż relaksacyjny

  Charakterystyka

  Fenomen, jakim jest ludzki dotyk sprawia, iż masaż wykorzystujemy jako jedną z metod: terapeutycznych, kosmetycznych oraz relaksacyjnych. Masaż w pełnym spektrum powoduje zarówno reakcje fizyczne (bezpośrednie) na poziomie ciała, oraz (pośrednie) psychiczne lub mentalne a także...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /7 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Rozwód

  Małżeństwo z reguły zawiera się na całe  życie, niekiedy nawet [...] także na  życie po  śmierci. [...] W niektórych ple-mionach małżeństwo jest nierozerwalne (Weddowie, Andamańczycy, niektóre ple-miona Indian Archipelagu i Półwyspu Malajskiego). Jednak powszechna reguła sta-nowi, że rozwód jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt prawny

  Małżeństwo nigdy nie sprowadza się tylko do wspólnego zamieszkania. W żadnym społeczeństwie osobom odmiennej płci nie zezwala się na dzielenie życia i płodzenie dzieci bez zgody społeczności. Otrzymuje się ją po przejściu prawnych i ry-tualnych formalności, które konstytuują akt małżeństwa, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - „Małżeństwo przez kupno”

  Zbytnie podkreślanie i hipostazowanie ekonomii jako  vera causa  i istoty małżeń-stwa jest tak samo błędne jak wyrywanie z kontekstu pewnej tylko cechy ekonomicz-nej i nadawanie jej specjalnej nazwy, a przez to tworzenie sztucznego bytu. Czyniono tak szczególnie w stosunku do darów  ślubnych, a specjalnie —...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 944

  praca w formacie txt

Do góry