Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Sposoby określania pochodzenia

  Pokrewieństwo, pozornie proste, gdy rozważamy je jako więzi wspólnoty wyrosłe z prokreacji i wychowywania potomstwa w rodzinie, staje się bardziej złożone, gdy badamy jego dalsze rozgałęzienia w życiu plemiennym. W tradycyjnym poglądzie, który władał niepodzielnie, nim Bachofen, McLennan i Morgan...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Rodzina jako źródło pokrewieństwa

  Na pierwszy rzut oka pokrewieństwo, czyli więzi  łączące rodziców i dzieci, a także bardziej odległych krewnych, wydaje się dosyć proste: typowa rodzina, grupa złożona z matki, ojca i ich potomstwa, występuje we wszystkich społeczeństwach dzi-kich, barbarzyńskich czy cywilizowanych, wszędzie odgrywa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Pokrewieństwo w kulturze ludzkiej

  [...] Każda kultura ludzka jest zbudowana na swym systemie pokrewieństwa, to znaczy na określonym typie więzi osobistych, wyrosłych przede wszystkim z prokreacji i życia rodzinnego. Bez głębszego zrozumienia pokrewieństwa niemożli-we jest uchwycenie  organizacji, sposobu myślenia i ogólnego charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Monogamia

  Monogamia jest nie tylko najważniejszą formą małżeństwa, która dominuje w wielu społecznościach i która przejawia się, statystycznie rzecz biorąc, w przygnia-tającej większości wypadków, lecz jest to także wzór i prototyp małżeństwa. Zarówno poliandria, jak i poligynia są małżeństwami...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Poligynia

  Jest to forma małżeństwa, w którym kilka żon jest związanych z jednym mężem. Każda z nich posiada status legalnej małżonki, a ich dzieci są uważane za legalnych potomków męża. Poligynia jako instytucja występuje we wszystkich częściach  świata. Istnieje bardzo mało plemion, o których wiemy, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Poliandria

  Jest to nazwa związku, w którym kilku mężczyzn jest prawnie związanych małżeń-stwem z jedną kobietą. Poliandria jest najrzadszą formą małżeństwa poligamicznego i niestety posiadamy o niej zbyt skąpe i niedostateczne informacje, mimo jej wielkiej ważności teoretycznej. Poliandrii nie spotykamy w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Formy małżeństwa

  [...] Termin „forma małżeństwa” był z reguły stosowany do tego, co można by na-zwać zmienno ś ci ą  ilo ś ciow ą  w małżeństwie, tj. zmiennością liczby małżonków ze sobą związanych, a główne „formy małżeństwa” zwykle wymieniane to monogamia, poligynia, poliandria i małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Egzogamia

  Jest to system, w którym uważa się za spokrewnione większe grupy ludzi a ich członkom zabrania się wchodzenia ze sobą w związki małżeńskie. Spotyka się go głównie z klasyfikacyjnym systemem terminów pokrewieństwa i organizacją klano-wą. To, czy egzogamia jest genetycznie związana z kazirodztwem, tj...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Zakaz kazirodztwa

  Najbardziej rozpowszechnionym i najsurowiej przestrzeganym warunkiem małżeń-stwa jest zbiór reguł, które zakazują związków między członkami tej samej rodziny. Są one znane jako reguły kazirodztwa i odgrywają dużą rolę w tworzeniu rodziny i regulowaniu pierwotnego pokrewieństwa. Kazirodztwo ma także...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Społeczne uwarunkowanie małżeństwa. Endogamia

  [...] Małżeństwo nie jest nigdy wolne w tym sensie, że każdy mężczyzna miałby swobodę poślubienia każdej kobiety. Oczywiście nie wchodzą tutaj w grę wady natu-ralne i fizyczne, ponieważ zajmujemy się tylko regułami społecznymi. Oczywiste jest to, że aby się pobrać, dwoje ludzi musi wejść ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 347

  praca w formacie txt

Do góry