Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gwarancja

  Definicja

  Gwarancja (od 1996 r. gwarancja jakości) to pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja jakości chroni konsumenta tylko wtedy, gdy gwarant tej ochrony udzielił - wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji określa karta gwarancyjna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /5 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe

  Podstawowe dokumenty

  W prowadzeniu działalności transportowej do zarządzania, sterowania, kontrolowania i zapewnienia odpowiednich informacji, niezbędne są dokumenty przewozowe. Podstawowym podziałem tych dokumentów jest podział na dokumenty dotyczące transportu krajowego i zagranicznego.

  Obrót krajowy

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /6 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał obrotowy

  Charakterystyka

  Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa (Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.) odejmiemy jego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał obrotowy

  Charakterystyka

  Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa (Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.) odejmiemy jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl organizacyjny

  Charakterystyka

  Cykl organizacyjny zwany także cyklem działania zorganizowanego lub działaniem zorganizowanym to działanie zmierzające do określonego celu charakteryzujące się zachowaniem odpowiedniej kolejności etapów działania, konsekwentnym zastosowaniem się do zasad realizacji każdego z nich z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom maklerski

  Charakterystyka

  Dom maklerski jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską, która polega na między innymi: oferowaniu papierów wartościowych na rynku pierwotnym, przeprowadzaniu transakcji kupna sprzedaży papierów wartościowych na cudzy rachunek (tzn. na zlecenie inwestorów) oraz usługi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.08.2011 Znaków /2 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Życie seksualne a niepewność ojcostwa

  Najlepiej będzie rozpatrywać macierzyństwo i ojcostwo razem. Te dwie strony ro-dzicielstwa powiązane są ze sobą  życiem seksualnym. W dyskusjach na temat pokre-wieństwa nadmiernie uwypuklano znaczenie swobody seksualnej dzikich. W przy-padku, gdy zachodzą stosunki seksualne między dwiema grupami, jak...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Pokrewieństwo indywidualne i zbiorowe

  Problem niewątpliwie został  wypaczony wskutek stawiania go w formie bezkompromisowej: klan  versus  rodzina, pierwotna monogamia  versus małżeństwo grupowe, relacje jednostkowe  versus  członkostwo klanu. Problemem nie jest to, czy pokrewieństwo jest indywidualne czy spo ł eczne — jest ono niew ą tpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

  Tak więc klasyfikacyjne użycie terminów pokrewieństwa nie jest jedynym sposo-bem grupowania ludzi  w klasy krewnych. Większość plemion pierwotnych nie jest podzielona tylko na rodziny, lecz także na większe grupy, które jednak do pewne-go stopnia posiadają charakter pokrewieństwa. I tak na pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Hipertrofia więzi pierwotnych

  Inną cechą, która czyni pokrewieństwo w kulturach pierwotnych różnym od naszego, jest jego niezwykła hipertrofia: przekracza ono  granice rodziny, grupy lo-kalnej, a czasami nawet najszerszych kręgów znajomych. Być może najbardziej zaskakującym i niepokojącym symptomem tych kolek-tywnych aspektów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt

Do góry