Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie dóbr kultury

  Dobra kultury – są to różne aspekty pojęcia „dobra” np. ekonomiczne. Pod względem kultury możemy wyróżnić dobra materialne i niematerialne.

  Materialne – wszystko to co człowiek wytwarza (a szczególnie świadectwa minionych dziejów) ich wartość jest dla nas różnie ceniona, im starsze tym bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukowe rozumienie kultury

  Główne założenia to dążenie do relatywizmu. Relatywizm polega na określeniu skąd wzięło się dane zachowanie. To co poznajemy odnosimy do wiedzy już zdobytej.

  Relatywizm – starać się poznać dane zachowanie, obyczaj i odnieść to do tego co już wiemy o kulturze, którą poznajemy. Nie odnosimy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potoczne rozumienie kultury

  - brak dystansu, wartościowania

  - nacechowane zjawiskiem łączenia kultury z tym co moralne, właściwe, utożsamianie pożądliwości z kulturą

  - często brak usystematyzowania

  - utożsamianie kultury z instytucjami – kinem, teatrem, dość często pojawia się pogląd, że kultura jest związana z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nurty kulturoznawstwa

  1. Marksizm

  Marksiści podkreślali historyczną zmienność kultury. Podkreślali wpływ warunków bytu na kształtowanie się świadomości. Zwracali uwagę na kwestie socjalne, bytowe. Cele i funkcje kultury mają charakter ideologiczny.

  Ewolucjonizm – Darwin i Spencer

  Założenia:

  - jedność świata, natury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Genetyczne

  Zwraca uwagę na pozabiologiczne uwarunkowania. Kładzie nacisk na genezę kulury i mechanizmy jej powstania.

  2 grupy

  - pytają o genezę kultury

  - wypowiadają się jak dochodzi do wyłaniania się „wyższych form kultury”

  Pewna suma wytworów ludzkich działań. Rozumiana jako całokształt wytworów zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Strukturalistyczne

  Badają konkretną strukturę, zasadnicze elementy kultury i powiązania między kulturami.

  4 kategorie elementów z których składa się kultura:

  - meterialno – techniczne

  - społeczne

  - ideologiczne – bliższe filozofom

  - psychologiczne – dotyczą postaw i uczuć

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Psychologiczne

  Analizują mechanizmy uczenia się, przyswajania. Internalizacja norm – przyjęcia jako wlasne a nie wyłącznie zewnętrzne normy. Określają wpływ kultury na poszczególną jednostkę. Przyjmuje określony zestaw norm i wartości do których jednostka może się dostosować.

  Przykład:

  Ossowski

  Kultura jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Normatywne

  Charakterystyczne jest podkreślenie faktu, że ludzie podporządkowują się pewnym normom, modelom, wartościom, wzorom zachowań. Traktowane jako konstytutywne elementy kultury, warunkują jej powstanie. Kultura jest przede wszystkim zespołem norm obowiązujących wszystkich członków danej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Historyczne

  Główny naicsk na tradycję jako główny czynnik przekazywania informacji. Dorobek, dziedzictwo, przekazywanie doświadczenia następnym pokoleniom w procesie socjalizacji zarówno pierwotnej jak i wtórnej.

  Przykład:

  Stanisław Czrnowski – socjolog polski

  Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby definiowania kultury - Opisowo – wyliczające, normalistyczny

  Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów.

  Przykład:

  Definicja Taylora: kultura i cywilizacja to złożona całość która obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /04.08.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry