Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROZWÓJ WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W POLSCE

  POCZĄTKI- Komisja Edukacji Narodowej, rozwój różnych form ed. pozaszkolnej: świetlice, tereny gier i zabaw

  1920-35 r. – dynamiczny rozwój różnych form eduk.: świetlice, ogrody jordanowskie, ogniska przyjaciół dzieci, domy kultury, biblioteki, czytelnie dla dzieci najbiedniejszych, ZHP, chóry, koła...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ED. RÓWNOLEGŁA: GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA, OGNIWA EDUKACJI, NOWE WYZWANIA

  KIERUNKI DZIAŁANIA; NOWE WYZWANIA:

  edu. równoległa musi przestrzegać zasady indywidualności. niezależności, autonomii człowieka

  musi szanować prawo człowieka do własnego bytu, do samo kształtowania się

  ma być edukacją trzech żyjących pokoleń: dzieci i młodzieży, ludzi czynnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDUKACJA RÓWNOLEGŁA: POJĘCIE, CECHY, BADACZE

  znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na dzieci , młodzież i dorosłych.

  znaczenie wąskie: element, ogniwo ed. równoległej w ujęciu szerokim. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia

  Definicja

  Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony od spełnienia określonych kryteriów. Specjaliści podkreślają, że premia nie może mieć charakteru uznaniowego 1995. Zasady premiowania w firmie powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia

  Definicja

  Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony od spełnienia określonych kryteriów. Specjaliści podkreślają, że premia nie może mieć charakteru uznaniowego 1995. Zasady premiowania w firmie powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premia

  Definicja

  Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony od spełnienia określonych kryteriów. Specjaliści podkreślają, że premia nie może mieć charakteru uznaniowego 1995. Zasady premiowania w firmie powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System APS

  Charakterystyka

  Advanced Planning and Scheduling to systemy funkcjonujące w oparciu o łącza internetowe rozwijają jak dotychczas przede wszystkim zakresy funkcji realizowanych w obrębie MRP II|MRP II. Systemy klasy APS zapewniają bowiem szybszą reakcję całego dostaw|łańcucha dostaw na zmieniające się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wyjścia

  Charakterystyka

  Bariery wyjścia - koszty związane z zaprzestaniem produkcji.

  Koszty tych decyzji wynikają ze specjalizacji zaangażowanych aktywów jak i z barier psychologicznych (związanie emocjonalne).

  Im w większym stopniu dana działalność zależy od specjalistycznych aktywów, tym wyższe są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wyjścia

  Charakterystyka

  Bariery wyjścia - koszty związane z zaprzestaniem produkcji.

  Koszty tych decyzji wynikają ze specjalizacji zaangażowanych aktywów jak i z barier psychologicznych (związanie emocjonalne).

  Im w większym stopniu dana działalność zależy od specjalistycznych aktywów, tym wyższe są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wyjścia

  Charakterystyka

  Bariery wyjścia - koszty związane z zaprzestaniem produkcji.

  Koszty tych decyzji wynikają ze specjalizacji zaangażowanych aktywów jak i z barier psychologicznych (związanie emocjonalne).

  Im w większym stopniu dana działalność zależy od specjalistycznych aktywów, tym wyższe są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry