Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BEZDOMNOŚĆ

  Bezdomność – względnie trwała sytuacja człowieka pozbawionego dachu nad głową albo nie posiadającego własnego mieszkania. Stan ten może być efektem dobrowolnego wyboru (włóczęgostwo), desperackich decyzji (uchodźstwo), własnych lub cudzych zachowań dewiacyjnych (wykwaterowanie na skutek nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBÓSTWO – ISTOTA, RODZAJE

  Ubóstwo – brak dostatecznych środków materialnych do życia, bieda, niedostatek.; stan niezaspokojenia pewnych potrzeb, które w danym społ., są uznawane za konieczne i niezbędne do normalnego rozwoju i funkcjonowania człowieka.

  Rodzaje ubóstwa:

  * absolutne (bezwzględne) – kryterium ubóstwa to warunki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /3 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSZARY ZAGROŻEŃ WSPÓŁ. ŚROD. WYCHOWAWCZEGO

  Obszary:

  1. Dotyczy funkcjonowania szkoły,

  2. Obszar wych. pozaszkolnego,

  3. Niekorzystne zmiany w sferze wartości,

  4. Osamotnienie współczesnego człowieka,

  5. Zagrożenie w sferze informacji (eksplozja inf., dezinformacja, relatywizm poznawczy, etyczny),

  6.W sferze interakcji,

  7. Ekspansja kultury...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REINTERPRETACJA POJĘCIA ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE, UWARUNKOWANIA, ROZUMIENIE POJĘCIA: ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE CZŁOWIEKA

  Dziś pojęcie środowiska wychowawczego uległo trochę zmianie, która uwarunkowana jest czynnikami:.

  I GRUPA – procesy, zjawiska, wydarzenia jakie miały miejsce w skali globalnej świata

  II GRUPA - czynniki o charakterze rodzinnym związane u nas w kraju a procesami transformacji systemowej (politycznej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJE: ŚRODOWISKO A ROZWÓJ CZŁOWIEKA

  W świetle teorii naturalistycznej - środowisko jest traktowane jako miejsce naturalnego rozwoju dziecka, w którym zachodzi pielęgnowanie tego rozwoju.

  W świetle teorii pozytywistycznej - środowisko to ogół warunków celowo i świadomie organizowanych, prowadzących do określonych zmian rozwoju dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE WYCHOWANIA , PODMIOTOWOŚĆ WYCHOWANIA DZIECKA W ŚRODOWISKU JEGO ŻYCIA

  Wychowanie wg. Radlińskiej – to pomoc w procesie wzrastania i pomoc w procesie wdrażania, wprowadzania w świat społeczny i świat kultury.

  Wychowanie w świetle pedagogiki humanistycznej – proces , który ma służyć człowiekowi. Zakłada się, że człowiek to jednostka wolna, indywidualna, jest najwyższą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

  W świetle pedagogiki humanistycznej ( prof. A. Przecławska, prof. Kawula, prof. A. Kargulowa) – Środowisko wychowawcze tworzy:

  Kultura stosunków między ludźmi, kontakty, porozumiewanie się, umiejętność porozumiewania się

  Świat symboli kulturowych, wartości materialne i duchowe, które są...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO KULTUROWE

  Środowisko kulturowe – tworzy ogół wartości, dóbr materialnych i duchowych udostępnionych i przekazywanych przez pokolenia starsze; ma charakter obiektywny.

  Środowisko kulturowe może stać się subiektywne wychowawczo wtedy, gdy bodźce z tego środowiska zostaną przyjęte przez człowieka i przeżyte w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

  wg.Znanieckiego – środowisko społeczne tworzą jednostki, grupy społ., z którymi człowiek styka się w ciągu życia stale przez czas dłuższy lub tylko chwilowo, publicznie lub prywatnie, w sposób pośredni lub bezpośredni.

  Środowisko społ., dziecka tworzy szkoła, grupa rówieśnicza, sąsiedzka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ŚRODOWISKA W ŚWIETLE TEORII EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

  TEORIA EKOLOGI HUMANISTYCZNEJ – BRONFENBRENNER

  Środowisko tworzy ogół warunków materialnych i niematerialnych oraz ich wzajemne powiązania. Teoria ta uwzględnia aktywna rolę człowieka w środowisku (budowaniu, przekształcaniu).

  4 sfery tworzące środowisko w świetle tej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt

Do góry