Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA: FORM, SPOSOBÓW, WZORÓW WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO

  I. Klasyfikacja form spędzania czasu wolnego wg. Przecławskiego

  1. Indywidualne

  2. rodzinne

  3. grupowa nieinstytucjonalna np. w grupie nieformalnej

  4.  grupowa instytucjonalna np. w grupie formalnej

  Im dziecko starsze tym silniejsza staje się tendencja do spędzania czasu wolnego w grupie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE, ISTOTA, CECHY CZASU WOLNEGO

  Wyróżniamy:

  czas zajęty – obowiązkami koniecznymi np. nauka szkolna, praca zawodowa, spożywanie posiłków

  czas wolny – od obowiązku wykonania jakiejś czynności, czynności podejmujemy dobrowolnie, występuje tu własna motywacja

  wg. Izdebskiej: to ten okres w ciągu doby, który pozostaje po...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórcy pedagogiki społecznej, jej przedstawiciele

  Helena Radlińska - „Pedagogika społeczna” Wrocław 1961

  Aleksander Kamiński –uczeń Radlińskiej, związany z U. Łódzkim, tam stworzył silny ośrodek pedagogiki społecznej, badał wszelkie zagadnienia wchodzące w skład przedmiotu ped. społ., „Funkcje pedagogiki społecznej”, „Studia i szkice...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSZARY ZAINTERESOWAŃ PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

  Wg. Radlinskiej – Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem ( teorią i historią kultury) dzięki własnemu punktowi widzenia. Można go najkrócej określić jako zainteresowanie wzajemnym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

  Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka. Interesuje się nie tylko najbliższym środowiskiem, ale także tym co dociera do niego w sposób pośredni np., przez media. Skupia się na tym jak środowisko wpływa na wychowanie, analizuje warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb rozwojowych człowieka w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD PRACY JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

  Instytucja formalna, ma określoną strukturę, system stanowisk i zbiór zależności, są tu określone wzory postępowania, normy, obyczaje; relacje między pracownikami, kształtują się pewne cechy, postawy, poglądy, kultura pracy (wiedza, umiejętności, nawyki, fizyczne warunki pracy, stosunek pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY GRUP RÓWEIŚNICZYCH

  1. wiek: homogeniczne - skupiające rówieśników, heterogeniczne – w różnym wieku

  2. Płeć: jednorodne, mieszane

  3.stopień spoistości: zwarte – funkcje złożone, częste spotkania, luźne: funkcje proste,

  4.Społeczna postawa funkcjonowania grup: celowe – działalność oparta na regułach, przewidziana...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE WYCHOWAWCZE GRUPY RÓWIEŚNICZEJ

  Staje się głównym kreatorem osobowości młodego człowieka : rozwój osobowości autonomicznej w pełnieniu ról społecznych w grupie lub rozszerzając zakres doświadczeń jednostki poprzez zaspokajanie jej potrzeb i zainteresowań nie zrealizowanych w stosunkach z dorosłymi.

  1. Funkcje makrospołeczne:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  InfoMonitor

  Definicja

  Biuro Informacji Gospodarczej SA InfoMonitor jest to instytucja zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji na temat niesolidnych przedsiębiorstw oraz konsumentów. BIG InfoMonitor umożliwia wymianę informacji na temat zadłużenia konsumentów oraz przedsiębiorców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.08.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I WARUNKI ISTNIENIA GRUP RÓWIEŚNICZYCH

  Grupa rówieśnicza – organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną – wieku, lecz ze względu  na typ więzi, bliskie, nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo.

  Warunki istnienia grup rówieśniczych:

  1. Podstawę istnienia grup rówieśniczych stanowią ich cele:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt

Do góry