Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE W GRUPIE

  Grupa – to dwie lub więcej osób, między którymi istnieje bezpośrednia interakcja, które posiadają wspólne, ustalone normy, mają wspólny cel, tworzą rozwiniętą strukturę grupową i mają poczucie odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup. (Mika)

  Grupa – to pewna liczba osób, które spotykają się...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJE I MODELE KOMUNIKOWANIA

  1. Komunikowanie – jest symboliczną interakcją pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności.

  2. Komunikowanie wg Gładowskiego – to dynamiczny proces, polegający na wymianie tzn. wysyłaniu i odbieraniu przekazów w ramach określonej sytuacji lub kontekstu.

  3. Komunikowanie wg Cooley’a...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDZIE I ICH LIDERZY – CECHY OSOBOWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LIDERA

  Lider – to osoba, która skutecznie przewodzi ludziom w procesie prowadzącym do realizacji ich własnych potrzeb.

  Lider – to człowiek, któremu poprzez wpływanie na innych ludzi udaje się przekonać ich do współdziałania z sobą i innymi ludźmi oraz nakłonić zwolenników lub współpracowników do spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SYNTETYCZNEGO MODELU KOMUNIKOWANIA INTERPERSONALNEGO

  1. Kodowanie – dekodowanie

  2. Kompetencja komunikacyjna

  3. Przekazy

  4. Kanał

  5. Szum informacyjny

  Rodzaje szumów informacyjnych:

  I Szum fizyczny (zewnętrzny lub mechaniczny):

  - hałas, dym papierosowy

  - nieodpowiednia temperatura, miejsce, pora dnia

  - problemy techniczne

  - zbyt duża ilość...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE WERBALNE

  Formy komunikowania werbalnego:

  - ustna

  - pisemna

  Zalety i wady pisemnej funkcji komunikowania werbalnego:

  ZALETY

  Możliwość dokładnego przemyślenia i przygotowania treści, przekazu, jeśli chodzi o słownictwo.

  Trwałość przekazu.

  WADY

  Brak bezpośredniości.

  Nie można korygować tego, co już...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE CELE KOMUNIKOWANIA INTERPERSONALNEGO

  Cechy procesu komunikowania:

  - odnosi się co najmniej do dwóch osób

  - zachodzi w środowisku społecznym

  - zdeterminowany jest przez liczbę i charakter uczestników

  - posiada charakter: interpersonalny, publiczny, masowy lub międzykulturowy

  - posługuje się znakami i symbolami

  - istnieje wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja i produkty agencji prasowych

  Klasyczna w polskiej literaturze dziennikarskiej definicja agencji prasowej brzmi: „Agencja prasowa jest to instytucja, która gromadzi, opracowuje i rozpowszechnia informacje dla potrzeb środków masowego przekazu.” (Borkowski Rajmund, Informacyjne agencje prasowe). Warto dodać, że agencje prasowe działają w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUCHANIE JAKO CZYNNIK ZAPEWNIAJĄCY SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKOWANIA

  70% tzw. aktywnego dnia poświęcamy na komunikowanie

  Struktura czasu w procesie komunikowania:

  42% słuchanie

  32% mówienie

  15% czytanie

  11% pisanie

  Słuchanie obejmuje:

  1. Słyszenie

  2. Uważanie

  3. Zrozumienie

  4. Zapamiętywanie

  Z zagadnieniem selektywnej uwagi wiąże się:

  tzw. prawo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział agencji prasowych

  Agencje prasowe można podzielić ze względu na charakter przygotowywanych serwisów, tematykę i terytorialny zakres działania. Według pierwszego kryterium wyróżniamy następujące typy agencji:

  Agencje informacyjne zajmują się przekazywaniem czystych, bezstronnych informacji.

  Agencje...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE

  Komunikowanie interpersonalne ma charakter:

  - niewerbalny 65%

  - werbalny 35%

  Komunikowanie niewerbalne

  - obejmuje sygnały pozbawione słów lub uzupełniające słowa.

  - przekazami niewerbalnymi są wszystkie sygnały występujące w międzyosobowej interakcji, które nie mają ani formy mówiącego słowa, ani...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 476

  praca w formacie txt

Do góry