Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZEMOC EKRANOWA A AGRESJA U DZIECI

  Sprzyja formowaniu się agresywnego zachowania u dzieci i podnoszeniu poziomu agresji w ich zachowaniu wobec rówieśników, stymuluje agresywne fantazje, powoduje znieczulenie dzieci na agresję, zaburza postrzeganie roli agresji, przemocy w społeczeństwie, wywołuje nowe formy zachowania agresywnego, wyrabia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJEMNY WPŁYW TV NA SFERĘ EMOCJONALNĄ

  Przemoc, sceny brutalne, wywołują poczucie lęku, strachu, przerażenia, groźne urazy psychiczne, nieuzasadniona obawa przed przemocą ze strony innego człowieka, boi się usnąć w ciemnym pokoju, nocne koszmary, agresja, Na skutek ciągłego oglądania scen przemocy dochodzi do zobojętnienia, brak reakcji na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJEMNY WPŁYW TV NA SFERĘ POZNAWCZĄ

  Nadmiar informacji o różnorodnej treści przekazywane w krótkim czasie sprawia, że dziecko nie zawsze potrafi zrozumieć co jest ważne a co nie, co jest fikcją a rzeczywistością( relatywizm poznawczy) , staje się bezkrytyczne w tym co odbierają, nie rozumieją, percepcja obrazów jest płytka i pobieżna...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UJEMNY WPŁYW TV NA STAN ZDROWIA DZIECKA

  Wpatrywanie w TV ujemnie wpływa na wzrok. Redukcja czasu na zabawy, gry ruchowe wpływa na występowanie różnych stanów chorobowych układu kostnego, wad postawy, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego. Zaburzenia przemiany materii; schorzenia alergiczne spowodowane przeciążeniem receptorów; zmiany w układzie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TV DEZORGANIZUJĄCA DZIEŃ DZIECKA I RODZINY

  TV jest złodziejem czasu, kradnie czas który może być wykorzystany na inne czynności obowiązkowe lub na odpoczynek (efekt wyporności). Wielogodzinny odbiór TV, kaset Video, gier komputerowych odbywa się kosztem innych zajęć. Konsekwencją może być zaniedbywanie nauki szkolnej w domu, skracanie czasu na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS POŚWIĘCONY MEDIOM PRZEZ DZIECI

  Dzieci zaczynają oglądać telewizję bardzo wcześnie i towarzyszy im przez całe życie.

  Przyczyna tego jest rozwój TV satelitarnej upowszechnienie magnetowidów, gier komputerowych.

  TV oglądają o różnej porze dnia, często do godz. 22, czasem w godzinach nocnych

  Efekt wyporności – TV...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE WYCHOWAWCZE TV I INNYCH MEDIÓW

  1. Funkcja rozrywkowa: uczy jak należy wypoczywać,

  2. Poznawcza: rozwijanie zainteresowań,

  3. Funkcja odpoczynkowa: gdy dziecko zmęczone pracą fizyczną i umysłową ogląda wartościowe programy;

  4. Funkcja integrująca: rodziców z dziećmi, wspólne oglądanie, bycie razem rozmowy, dyskusje

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD TELEWIZJĄ

  3 podstawowe kierunki badań nad TV:

  Miejsce środków masowego przekazu w życiu dziecka: wchodzą w to: zakres i częstotliwość kontaktu dz. i mł. z filmem, TV, radiem, budżet czasy jaki poświęcają na odbiór treści, zainteresowania filmowe, radiowe, czytelnicze, motywy odbioru treści...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIA DZIECI W CZASIE WOLNYM O CHARAKTERZE DEWIACYJNYM – PRZEJAWY, PRZYCZYNY

  Zachowania patologiczne wiążą się ze wrastającym spożyciem alkoholu przez młodzież. Bierze się to z nieumiejętności organizowania czasu wolnego. Wzór zachowania w czasie wolnym wyznacza przede wszystkim grupa rówieśnicza, koleżanki, przyjaciel. Duże znaczenie ma środowisko lokalne tj. małe czy duże...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD CZASEM WOLNYM DZIECI I MŁODZIEŻY

  3 główne kierunki dotychczasowych badań nad czasem wolnym:

  1. Budżet czasu wolnego

  2. wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież

  3. Organizacja czasu wolnego

  1. Budżet czasu wolnego:

  - cel badań – ilościowe określenie tego czasu w różnych środowiskach oraz czynników, które powodują zróżnicowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 687

  praca w formacie txt

Do góry