Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Założenia teoretyczne założenia empirycznej strategii badań naukowych

  Powstała na podstawie oświeconego empiryzmu i racjonalizmu. Jest to epistemologiczna teoria dotycząca poznania. Formułuje tezę, że człowiek poznaje świat za pomocą 5 zmysłów, następnie przetwarza je za pomocą rozumu lub myślenia dokonując opisu i uogólnień – jest to racjonalne lub logiczne myślenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce pedagogiki w poznanych systemach klasyfikacyjnych nauki i według poglądów współczesnych pedagogów polskich

  1) Klasyfikacja UNESCO

  n. przyrodnicze

  n. inżynieryjne

  n. medyczne

  n. rolnicze

  n. humanistyczne – pedagogika

  2) Thesaurus (1977 r.)

  Dz. Ogólny

  Przyrodoznawstwo i technologia

  Nauki o wychowaniu – pedagogika

  n. o kulturze

  n. o komunikacji

  n. o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

  1) Przedszkolna – teoria wychowania przedszkolnego oraz zespół praktycznych wskazań dla nauczyciela, jak w przedszkolu realizować program w poszczególnych grupach wiekowych i jak prowadzić pracę wychowawczo-dydaktyczną. Problemy badawcze:- przygotowanie do nauki czytania i pisania …………

  2) Wczesnoszkolna –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI PEDAGOGIKI Z INNYMI DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI

  Pierwszorzędowe (nie możę bez nich istnieć): psychologia rozwojowa, socjologia wychowania, etyka

  Drugorzędowe (obficie korzysta z ich dorobku): historia, kulturologia, biologia, teologia, antropologia

  Trzeciorzędowe (może uwzględniać ich wyniki badań): estetyka, demografia, higiena...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice - KRYTERIA PODZIAŁU WG. S. KAWULI

  K. celów działalności wychowawczej (dydaktyka i teoria wychowania)

  K. metodologiczne (p. ogólna, społeczna)

  K. instytucjonalne (p. szkolna, przedszkolna, szkoły wyższej, wojskowa)

  K rozwojowe ( p. okresu żłobkowego, wczesnoszkolnego, dzieci i młodzieży, andragogika)

  K. rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice - KLASYFIKACJA PODZIAŁU SUBDYSCYPLIN PEDAGOGICZNYCH WG PAN

  1) Podstawowe dyscypliny pedagogiczne

  - Pedagogika ogólna

  - Historia oświaty i wychowania oraz doktryn pedagogicznych

  - Teoria wychowania

  - Dydaktyka

  2) Szczegółowe dyscypliny pedagogiczne (wyznaczone linią rozwoju człowieka)

  - Pedagogika rodziny

  - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  - Pedagogika...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice - PODZIAŁ PIONOWY (trójkąt – opis od dołu)

  P. empiryczna lub praktyczna – obserwuje, zbiera i bada całość doświadczeń wychowawczych od rodziców, nauczycieli, wychowawców itd.

  P. opisowa lub eksperymentalna – uwzględnia doświadczenia, bada eksperymentalnie prawa rządzące przebiegiem zjawisk biologicznych, psychologicznych lub...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice - PODZIAŁ POZIOMY - ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT BADAŃ

  1) PODSTAWOWA (TEORETYCZNA) – nie podejmuje badań empirycznych

  a) ogólna – ustala znaczenia i pojęcia podstawowe, opisuje definicje, syntetyzuje dorobek pedagogiki, ustala tożsamość pedagogiki, porządkuje pedagogikę ze względu na przedmiot badań

  b) dydaktyka ogólna – metodyki i dydaktyki szczegółowe

  c)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice

  Dyferencjacja jest to rozpad, zróżnicowanie na wiele części, które przy zachowaniu podobnego składu pełnią różne funkcje.

  Dyferencjacja w pedagogice oznacza rozpad pedagogiki w XX wieku jako jednolitej dyscypliny na bardziej szczegółowe subdyscypliny.

  Ma swoje zalety (bada dogłębnie, tworzy wiedzę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd

  Charakterystyka

  Zarząd, czyli organ wykonawczy spółki akcyjnej, z o.o., spółdzielni, fundacji itp., reprezentujący owe instytucje na zewnątrz i odpowiadający za realizację uchwały, zawartych umów czy też zaciągniętych zobowiązań .

  Jest to kilkuosobowy zespół osób powołanych przez radę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt

Do góry