Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rozumienie, akceptacja, zarządzanie ryzykiem

  Aby osiągnąć pełnię zdrowia, pacjentka będzie musiała uświadomić sobie, jakie funkcje pełniło jej'zaburzenie odżywiania, i wejrzeć w czynniki odpowiedzialne za rozwinięcie się i trwanie tego zaburzenia. Powrót do zasadniczych wątków TPB pozwoli jej przyjąć i zrozumieć swoje sformułowanie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana behawioralna

  W przypadku zaburzeń odżywiania głównym wskaźnikiem postępów jest ograniczenie występowania zachowań takich jak kompulsywne objadanie się, wymioty, stosowanie środków przeczyszczających czy nadmierna aktywność fizyczna. Odnotowujemy liczbę epizodów tych zachowań w cyklu tygodniowym, żeby móc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie diagnostyczne

  Chociaż wielu pacj entów nie da się zakwalifikować j ednoznacznie do j ednej kategorii diagnostycznej, klinicyści podejmująpróby charakteryzowania występujących u nich objawów za pomocą kategorii już istniejących. Problemy z odżywianiem występują we wszystkich przedziałach wiekowych dzieciństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca nad negatywnymi przekonaniami: zapis danych pozytywnych

  Zadaniem klinicysty w pracy nad negatywnymi przekonaniami (dowolnego poziomu) jest nie tylko pomoc pacjentce w znalezieniu dowodów przeciwko przekonaniom dezadaptacyjnym, ale również w sformułowaniu i rozwinięciu bardziej adaptacyjnych, funkcjonalnych treści poznawczych. Skutecznym narzędziem zbierania danych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecenianie znaczenia jedzenia, masy ciała i sylwetki

  Podczas wielu lat opracowywania poznawczo-behawioralnego podejścia do zaburzeń odżywiania najczęstszym problemem, z jakim spotykaliśmy się u naszych pacjentek, było przywiązywanie przez nie nadmiernej wagi do kwestii masy ciała, sylwetki i jedzenia. Ten przesadny wpływ wyglądu ciała oraz jego masy na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /4 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzin

  W tym rozdziale koncentrujemy się na pokazaniu różnic pomiędzy definiowaniem i leczeniem zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży i w populacji dorosłych, uwzględniając przy tym różne fazy rozwoju młodych ludzi, ich sytuację społeczną/ rodzinną i (w szczególności) ich pozycję w rodzinie. Dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ważenia w przyszłości

  Należy zastanowić się nad rolą i sensem ważenia we wszystkich stadiach terapii. Szczególne znaczenie ma tutaj reguła stawania się swoim własnym terapeutą. Na początku terapii wiele pacjentek będzie rozdartych między postawą ekstremalnego unikania ważenia i poznania swojej masy ciała a nadmiernym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mit 7: Tłuszcze i węglowodany sprawiają, że ludzie tyją, dlatego należy ich unikać

  Ponieważ większość trafiających na terapię osób z zaburzeniami odżywiania poświęciła dużo czasu i energii kontrolowaniu masy własnego ciała, maj ą one zazwyczaj dużą wiedzę na temat najnowszych metod odchudzania. Diety te zwykle koncentrują się na jednym lub kilku spośród podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda strzałki w dół

  W ramach modelu poznawczo-behawioralnego zaMada się, że istnieją, trzy poziomy myśli: myśli automatyczne, założenia i przekonania rdzenne. Różnią się one od siebie ze względu na specyfikę, warunki zaistnienia i atrybucję. Myśli automatyczne raczej sąsytuacyjne. Założenia mają charakter warunkowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omawianie z pacjentką zapisów w dzienniku

  Tak jak w przypadku wszystkich innych typów prac domowych, istotne jest, aby omawiać treść dziennika z pacjentką. Będzie to źródłem nie tylko ważnych informacji, ale również wzmocni jej świadomość tego, jakie znaczenie terapeuta przypisuje prowadzeniu dziennika. Prawdopodobnie pacjentka włożyła spory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 194

  praca w formacie txt

Do góry