Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry symulacyjne

  „Łączą w sobie właściwości gier jako takich z właściwościami symulacji”. Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu”.

  Franciszek Szlosek tak charakteryzuje gry symulacyjne:

  odnoszą...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry decyzyjne

  Gry te często zwane są grami kierowniczymi, grami przemysłowymi lub grami ekonomicznymi. Ich „właściwością jest to, że wykorzystuje się je do nabywania lub doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji w stosunkowo krótkim czasie i w warunkach konkurencji”. Istotą gier decyzyjnych jest przydzielenie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry planszowe

  Wg. prof. T. Nowackiego „gra planszowa od gry funkcyjnej różni się tym, że jej przebieg jest zaplanowany. Zmiany które następują w sytuacji są przewidziane przez autorów gier”. Uczeń otrzymuje opis sytuacji wyjściowej, przystępuje do gry której przebieg zależy w całości od niego.

  „Gra posiada własny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA NAUCZYCIELA W GRACH DYDAKTYCZNYCH

  Zajęcia lekcyjne organizowane metodą gry dydaktycznej muszą być starannie przygotowane. Nauczyciel powinien:

  przygotować scenariusz gry dostosowany do celów dydaktycznych,

  zaznajomić uczniów z sytuacją dydaktyczną w, której będą uczestniczyć tzn. scharakteryzować sytuacje wyjściową i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

  Na czym więc polega istota gry? Grę ogólnie można zdefiniować jako „aktywność, obejmującą interakcję między jednostkami lub grupami, dążącymi do realizacji określonych celów. Środki służące osiągnięciu tych celów, wyznaczane są przez reguły gry.” Korzystając z powyższej definicji możemy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE I ZALETY GIER (ZABAW) DYDAKTYCZNYCH

  Najczęściej wyróżnia się następujące funkcje gier dydaktycznych:

  dydaktyczne: stanowią środek do wyrównania braków w rozwoju intelektualnym uczniów,

  poznawcze: uczą formułowania i weryfikowania hipotez,

  motywacyjne: chęć wygrania jest motywacją do zmaksymalizowania wysiłku...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

  W literaturze fachowej spotyka się różne definicje i pojęcia gier i zabaw dydaktycznych. Na przykład:

  Gry dydaktyczne to rodzaj metod kształcenia należących do grupy metod problemowych i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w celu zbliżenia...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY NAUCZANIA

  Skoro dobór właściwych metod nauczania odgrywa tak ważną rolę w procesie nauczania-uczenia się zdefiniujmy samo pojęcie. Otóż, metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość i ekspresja kulturalna

  Ta kompetencja obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Istotna jest więc znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym także tej współczesnej.

  Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjatywność i przedsiębiorczość

  Te dwa pojęcia oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i doprowadzania ich do zamierzonego celu. Te kompetencje są szczególnie potrzebne osobom, które planują różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym. Osoby te musza być świadome...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry