Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Przemoc wobec dzieci

    Przemoc wobec dzieci zawsze wstrząsa. Jest to jeden z tych aspektów życia rodzinnego przy którego opisywaniu nie sposób uwolnić się całkowicie od moralnych osadów i emocjonalnych reakcji.

    Przedstawię tutaj 4 nurty teoretyczne tłumaczące przyczyny eskalacji przemocy wobec dziecka oraz proponujące formy...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /421

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Alternatywne formy życia rodzinnego - Rodziny par homoseksualnych

    Tutaj należy zwrócić uwagę na dwie cechy szczególne jeśli chodzi o Polską specyfikę: niską tolerancję społeczeństwa względem osób o orientacji homoseksualnej, oraz brak regulacji prawnych dotyczących osób orientacji homoseksualnych (legalizacja związków jednopłciowych, adopcja dzieci. Jednakże np. w...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /4 069

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Alternatywne formy życia rodzinnego - Monoparentalność

    Pojęcie monoparentalnosci nie niesie ze sobą pejoratywnych znaczeń, negatywnych skojarzeń, jak to ma miejsce w przypadku określenia „samotnego rodzicielstwa”.

    → Jest to zjawisko niejednorodne, także ze względu na rożne drogi powstania takiej sytuacji. Warto dodać, że potocznie wizerunek samotnych...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /3 852

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Typy rodzin

    Rodzina jako grupa społeczna występuje w wielu formach, typologie rodzin tworzone są ze względu na rozmaite kryteria.

    Kryterium liczby członków:

    - rodzina mała nuklearna

    - rodzina poszerzona, wielopokoleniowa

    - zmodyfikowana rodzina poszerzona – związek rodzin nuklearnych będących w częściowej...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /735

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rodzina jako instytucja społeczna

    Możemy mówić o rodzinie jako o instytucji, ponieważ posiada ona cechy, jakie przypisuje się instytucjom:

    Jest grupą powołana do realizacji ważnych dla całej zbiorowości spraw

    jest formą organizacyjną zespołu czynności wykonywanych przez członków grupy w...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /890

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Definicje rodziny

    Anna Kwak podaje kilka definicji pojęcia „rodzina”, zaznaczając na początku iż powszechnie przez rodzinę rozumie się parę małżeńska i jej dzieci, że zazwyczaj rodzinę rozumie się albo jako rodzinę nuklearną (rodzice i dzieci) lub wielopokoleniowa, duża rodzinę (łącząca jej członków rozmaitymi...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 109

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Miasto (powyżej 100 tys.)

    - Przeciwieństwo tradycyjnego środowiska wiejskiego

    - Znaczne zróżnicowanie zawodowe i klasowo-warstwowe ludności

    - Anonimowość

    - Kontrola formalna, urzędowa

    - Mimo to większy zakres wolności

    - „Rzeczowe” kontakty międzyludzkie – załatwianie różnych spraw, kontakty służbowe

    - Przewaga grup...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /692

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Miasteczko (kilkutysięczne)

    - Ustabilizowane społecznie

    - W Polsce częściowo rolnicze

    - Rodzina niewiele odbiegająca od wiejskich wzorów

    - Związek między rodzinami – luźniejszy

    - Związek z szerszym światem – wyraźniejszy

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /225

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Wieś

    - Klasyczna spójna społ. lok.

    - Duża spójność wewnętrzna, ścisły związek między rodzinami

    - Rodzina to podstawowa instytucja, społeczność rodzin

    - Tradycyjna wieś odizolowana od wpływów ogólnokrajowych bywa zachowawcza, konserwatywna

    - Społ. „zamknięta”, w której funkcjonują rodziny „otwarte” –...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /446

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Środowiskowe zróżnicowania rodziny

    - Na charakter rodziny wpływa typ społeczności lokalnej związanej z miejscowością, do której rodzina należy

    - Typy miejscowości: wieś, miasteczko, miasto, duże miasto, miejscowości strefy podmiejskiej (Hillery, analizując społeczności lokalne)

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /265

    praca w formacie txt

Do góry