Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przemoc wobec dzieci

  Przemoc wobec dzieci zawsze wstrząsa. Jest to jeden z tych aspektów życia rodzinnego przy którego opisywaniu nie sposób uwolnić się całkowicie od moralnych osadów i emocjonalnych reakcji.

  Przedstawię tutaj 4 nurty teoretyczne tłumaczące przyczyny eskalacji przemocy wobec dziecka oraz proponujące formy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alternatywne formy życia rodzinnego - Rodziny par homoseksualnych

  Tutaj należy zwrócić uwagę na dwie cechy szczególne jeśli chodzi o Polską specyfikę: niską tolerancję społeczeństwa względem osób o orientacji homoseksualnej, oraz brak regulacji prawnych dotyczących osób orientacji homoseksualnych (legalizacja związków jednopłciowych, adopcja dzieci. Jednakże np. w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /4 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alternatywne formy życia rodzinnego - Monoparentalność

  Pojęcie monoparentalnosci nie niesie ze sobą pejoratywnych znaczeń, negatywnych skojarzeń, jak to ma miejsce w przypadku określenia „samotnego rodzicielstwa”.

  → Jest to zjawisko niejednorodne, także ze względu na rożne drogi powstania takiej sytuacji. Warto dodać, że potocznie wizerunek samotnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy rodzin

  Rodzina jako grupa społeczna występuje w wielu formach, typologie rodzin tworzone są ze względu na rozmaite kryteria.

  Kryterium liczby członków:

  - rodzina mała nuklearna

  - rodzina poszerzona, wielopokoleniowa

  - zmodyfikowana rodzina poszerzona – związek rodzin nuklearnych będących w częściowej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina jako instytucja społeczna

  Możemy mówić o rodzinie jako o instytucji, ponieważ posiada ona cechy, jakie przypisuje się instytucjom:

  Jest grupą powołana do realizacji ważnych dla całej zbiorowości spraw

  jest formą organizacyjną zespołu czynności wykonywanych przez członków grupy w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje rodziny

  Anna Kwak podaje kilka definicji pojęcia „rodzina”, zaznaczając na początku iż powszechnie przez rodzinę rozumie się parę małżeńska i jej dzieci, że zazwyczaj rodzinę rozumie się albo jako rodzinę nuklearną (rodzice i dzieci) lub wielopokoleniowa, duża rodzinę (łącząca jej członków rozmaitymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Miasto (powyżej 100 tys.)

  - Przeciwieństwo tradycyjnego środowiska wiejskiego

  - Znaczne zróżnicowanie zawodowe i klasowo-warstwowe ludności

  - Anonimowość

  - Kontrola formalna, urzędowa

  - Mimo to większy zakres wolności

  - „Rzeczowe” kontakty międzyludzkie – załatwianie różnych spraw, kontakty służbowe

  - Przewaga grup...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Miasteczko (kilkutysięczne)

  - Ustabilizowane społecznie

  - W Polsce częściowo rolnicze

  - Rodzina niewiele odbiegająca od wiejskich wzorów

  - Związek między rodzinami – luźniejszy

  - Związek z szerszym światem – wyraźniejszy

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiskowe zróżnicowania rodziny - Wieś

  - Klasyczna spójna społ. lok.

  - Duża spójność wewnętrzna, ścisły związek między rodzinami

  - Rodzina to podstawowa instytucja, społeczność rodzin

  - Tradycyjna wieś odizolowana od wpływów ogólnokrajowych bywa zachowawcza, konserwatywna

  - Społ. „zamknięta”, w której funkcjonują rodziny „otwarte” –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiskowe zróżnicowania rodziny

  - Na charakter rodziny wpływa typ społeczności lokalnej związanej z miejscowością, do której rodzina należy

  - Typy miejscowości: wieś, miasteczko, miasto, duże miasto, miejscowości strefy podmiejskiej (Hillery, analizując społeczności lokalne)

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt

Do góry