Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Akwizycja

  Charakterystyka

  Jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie konkretnej usługi. Jest to bezpośrednie informowanie, zjednywanie i przekonywanie nabywców, przez przedstawiciela...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Monte Carlo

  Charakterystyka

  Metoda Monte Carlo (MC)- została opracowana przez zespół wielkiego matematyka Johna von Neumanna podczas II wojny światowej. W trakcie prac nad dyfuzja neutronów w Laboratorium Los Alamos von Neumann wykorzystał po raz pierwszy to podejście aby opisać losową naturę ruchu cząstek. Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody statystyczne

  Metody statystyczne

  Do podstawowych charakterystyk empirycznych (statystyk) zaliczamy:

  Miary położenia (przeciętne) - informują nas one o przeciętnym poziomie wartości cechy, którą badamy ze zbiorowości statystyczne. Przeciętne dzielimy na dwie grupy:

  średnie, przeciętne pozycyjne.

  Wśród średnich...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansowy gospodarki

  Definicja

  System finansowy to niezwykle skomplikowany mechanizm i co za tym idzie, jego zdefiniowanie nie jest zadaniem łatwym. Według Z. Polańskiego system finansowy to mechanizm, dzięki któremu świadczone są usługi, pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Zdecydowanie bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansowy gospodarki

  Definicja

  System finansowy to niezwykle skomplikowany mechanizm i co za tym idzie, jego zdefiniowanie nie jest zadaniem łatwym. Według Z. Polańskiego system finansowy to mechanizm, dzięki któremu świadczone są usługi, pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Zdecydowanie bardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia specjalizacji

  Charakterystyka

  Głównymi jej celami są:

  zdobycie najwyższego stopnia umiejętności w danej dziedzinie zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej Rodzaje

  Specjalizacja może mieć różne postaci a wybór odpowiedniej zależny jest od pozycji konkurencyjnej danej firmy oraz fazy cyklu życia danej dziedziny:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek badania sprawozdań finansowych

  Charakterystyka

  Informacje charakteryzujące dotychczasowe dokonania jednostek zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych są istotne nie tylko dla osób zarządzających jednostkami i właścicieli tych podmiotów, ale również dla innych uczestników rynku, takich jak: potencjalni inwestorzy, wierzyciele...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczność

  Działanie skuteczne to takie, które w jakimś stopniu prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. Miarą skuteczności jest tylko stopień zbliżenia się do celu. Nie bierzemy tu pod uwagę kosztu. Spośród składników użyteczny|wyniku użytecznego bierzemy pod uwagę tylko skutki przewidywane. Działanie jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja importu

  Charakterystyka

  Substytucja importu jest najważniejszą strategią protekcjonizmu występującego w wymianie międzynarodowej.

  Substytucja importu jest celowym działaniem, które ma na celu przeniesienie pewnej części dóbr oraz usług importowanych na rzecz eksportu.

  Występuje to poprzez zastąpienie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja importu

  Charakterystyka

  Substytucja importu jest najważniejszą strategią protekcjonizmu występującego w wymianie międzynarodowej.

  Substytucja importu jest celowym działaniem, które ma na celu przeniesienie pewnej części dóbr oraz usług importowanych na rzecz eksportu.

  Występuje to poprzez zastąpienie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt

Do góry