Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Trust

  Charakterystyka

  Trust - jest to forma porozumienia monopolistycznego powstała w drodze połączenia samodzielnie istniejących dotychczasowo firm (fuzja) lub w drodze przejęcia jednego przedsiębiorstwa przez drugie, np. poprzez wykup jego akcji. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład tej formy instytucjonalnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trust

  Charakterystyka

  Trust - jest to forma porozumienia monopolistycznego powstała w drodze połączenia samodzielnie istniejących dotychczasowo firm (fuzja) lub w drodze przejęcia jednego przedsiębiorstwa przez drugie, np. poprzez wykup jego akcji. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład tej formy instytucjonalnej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość trójwymiarowa

  Definicja

  Rachunkowość trójwymiarowa (ang. triple-entry bookkeeping) - pojęcie ukute przez amerykańskiego naukowca japońskiego pochodzenia o nazwisku Yuji Ijiri. Teorię rachunkowości trójwymiarowej opublikowal po raz pierwszy w 1986 roku w pracy pod tytułem A Framework for Triple-Entry...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość trójwymiarowa

  Definicja

  Rachunkowość trójwymiarowa (ang. triple-entry bookkeeping) - pojęcie ukute przez amerykańskiego naukowca japońskiego pochodzenia o nazwisku Yuji Ijiri. Teorię rachunkowości trójwymiarowej opublikowal po raz pierwszy w 1986 roku w pracy pod tytułem A Framework for Triple-Entry...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość trójwymiarowa

  Definicja

  Rachunkowość trójwymiarowa (ang. triple-entry bookkeeping) - pojęcie ukute przez amerykańskiego naukowca japońskiego pochodzenia o nazwisku Yuji Ijiri. Teorię rachunkowości trójwymiarowej opublikowal po raz pierwszy w 1986 roku w pracy pod tytułem A Framework for Triple-Entry...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czek

  Charakterystyka

  Czek jest dokumentem w którym wystawca poleca bankowi wypłacenie określonej sumy pieniężnej okazicielowi przez wystawcę banku (z rachunku wystawcy).

  Treść, formę oraz obrót czekowy określają w Polsce przepisy prawa czekowego z 1936 r., zawarte w ustawie z dn. 28 kwietnia 1036...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania marketingowego

  Charakterystyka

  Planowanie marketingowe pomaga uniknąć bezcelowych i błędnych działań oraz wykorzystać zasoby w sposób możliwie efektywny i przemyślany.

  Jest istotną częścią dobrego zarządzania. Zmusza do przemyślenia tego co się wydarzyło, tego co jest teraz i tego, co się może wydarzyć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania marketingowego

  Charakterystyka

  Planowanie marketingowe pomaga uniknąć bezcelowych i błędnych działań oraz wykorzystać zasoby w sposób możliwie efektywny i przemyślany.

  Jest istotną częścią dobrego zarządzania. Zmusza do przemyślenia tego co się wydarzyło, tego co jest teraz i tego, co się może wydarzyć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza to wprowadzanie (lub wycofywanie) do obiegu pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego dokonywane głównie przez banki centralne i komercyjne.

  Emisja pieniądza przez bank centralny

  Bank centralny emituje zarówno bilety jak i bilon. O ile przyjęcia biletów jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza

  Emisja pieniądza to wprowadzanie (lub wycofywanie) do obiegu pieniądza gotówkowego lub bezgotówkowego dokonywane głównie przez banki centralne i komercyjne.

  Emisja pieniądza przez bank centralny

  Bank centralny emituje zarówno bilety jak i bilon. O ile przyjęcia biletów jako...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /6 378

  praca w formacie txt

Do góry