Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Europejski kodeks dobrej administracji

  - Składający się z 27 artykułów Kodeks dobrej administracji został uchwalony przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 roku. Zawiera przepisy nie stanowiące jakiejkolwiek nowości w regulacjach europejskich i w kulturze europejskiej.

  - I. Kodeks obowiązuje w stosunkach zewnętrznych zachodzących...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /4 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

  Mająca stanowić przyszła Konstytucję Karta podstawowych Praw UE składa się z 54 artykułów pomieszczonych w siedmiu rozdziałach. Rozdział 5 obejmujący regulację praw obywateli zawiera art. 41, w którym zostało sformułowane prawo do dobrej administracji przysługujące każdej osobie prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja obywatela jako odbiorcy przemian organizacyjnych i funkcjonalnych

  Podstawowym adresatem przemian organizacyjnych są nowo kreowane struktury organizacyjne lub te jednostki organizacyjne starych struktur, którym zmieniono zadania i kompetencje. Bezpośrednie skutki prawne dla sytuacji prawnej obywatela może rodzić zmiana podziału terytorialnego. Wyrażają się one:

  - w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja obywatela jako kreatora przemian organizacyjnych

  - może być rozpatrywana łącznie zarówno wobec przemian w podziale terytorialnym, jak i wobec przemian funkcjonalnych jednak z zastrzeżeniem, które wyraża różnice miedzy wpływem na koncepcję i wpływem na szczegółowe rozstrzygnięcia prawa. Zastrzeżenie to ma wyłącznie znaczenie w obszarze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje działalności państwa

  1. ADAPTACYJNA

  Polega na działaniach zmierzających do przystosowania państwa do zmieniających się warunków społecznych

  2. REGULACYJNA

  Przejawia się poprzez wpływanie państwa na procesy zachodzące w danym społeczeństwie

  3. INNOWACYJNA

  Inicjowanie poprzez państwo nowych procesów i przeobrażeń...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele działalności państwa

  - przetrwanie

  - zachowanie minimum społecznej równowagi

  - występowanie w roli społecznego arbitra

  - zapewnienie minimum egzystencji członkom społeczeństwa i dążenie do jej poprawy

  - rozwój naturalnych więzi społecznych

  - zapewnienie bytu i bezpieczeństwa obywatelom

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad gospodarczy

  Charakterystyka

  Wywiad gospodarczy to zespół działań polegających na: poszukiwaniu (gromadzeniu), przetwarzaniu i rozpowszechnianiu w celu wykorzystania informacji przydatnej różnym podmiotom gospodarczym dokonywanych z zachowaniem norm prawa.

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  wiąże się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /5 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacja gospodarcza

  Charakterystyka

  Operacja gospodarcza to każde gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa i/lub na pasywa danej jednostki w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgowości tej jednostki. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie zapisuje w księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacja gospodarcza

  Charakterystyka

  Operacja gospodarcza to każde gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa i/lub na pasywa danej jednostki w związku z czym podlega odpowiedniemu zapisowi w księgowości tej jednostki. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie zapisuje w księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala interwałowa

  Charakterystyka

  Skala interwałowa (przedziałowa) - jedna z czterech skal pomiaru (obok skali nominalnej, porządkowej oraz ilorazowej) dotycząca pomiaru cech ilościowych. Występuje wtedy, gdy zbiór możliwych wartości cechy zmiennej zawiera się w zbiorze liczb rzeczywistych i wartości te można...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt

Do góry