Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Media w Chinach - Prasa

  Najważniejszym z dzienników jest Renmin Ribao (People Daily). Dociera on do największego grona czytelników, ukazujšc się w większoœci dużych miast Chin, a także poza granicami państwa. Od 1949 roku Renmin Ribao jest organem prasowym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

  Wyraża oficjalne...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Insider Trading”

  Dzięki nowoczesnym technikom telekomunikacyjnym coraz rzadziej zdarza się by fałszywe informacje odnosiły skutek. Dlatego obecnie główne znaczenie mają prawdziwe informacje, ale dostępne wąskiej grupie. Przestępstwo polegające na udostępnieniu i wykorzystaniu informacji objętych rygorem tajemnicy...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media w Chinach - Telewizja

  Telewizja jest najbardziej popularnym medium, które dociera do 85% populacji. W roku 1995 roku 90% gospodarstw domowych posiadało odbiornik TV. Od roku 1978 do 1992 liczba stacji wzrosła od 32 do 586. Państwowym nadawcš jest CCTV - China Central Television, która transmituje 2 programy ogólnokrajowe i ma 30...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacja kursami papierów

  Za pomocą sankcji karnej prawo chroni obrót papierami wartociowymi przed działaniem mającym na celu wywołanie lub spowodowanie nienaturalnych ruchów ceny papierów wartociowych. W obrocie publicznym do znamion czynu przestępnego należy skutek tzn. skutkiem działań podjętych samemu lub w porozumieniu musi...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne kanały komunikacji niewerbalnej

  Istnieją również, oczywiście, inne kanały komunikacji niewerbalnej. Szcze­gólnie mocnymi przesłankami niewerbalnymi są: kontakt wzrokowy i spojrzenie; stajemy się podejrzliwi, gdy dana osoba rozmawiając, nie spogląda nam w oczy; ludzie zaś, którzy zakładają ciemne okulary, mo­gą wprawiać w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacja informacją

  W normalnym obrocie handlowym zbieranie informacji o partnerze może czasami trwać miesiącami. W obrocie giełdowym taki przedział czasu jest nie do przyjęcia. Inwestorzy giełdowi podejmują decyzje na bieżąco, zależnie od trendu panującego na giełdzie.

  Następuje tzw. konsumpcja informacji, która ma...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielokanałowa komunikacja niewerbalna

  Poza pewnymi specyficznymi sytuacjami (np. rozmowa telefoniczna) co­dzienne życie społeczne jest złożone z interakcji, które wieloma kanałami tworzą znaczenie niewerbalne. Zatem istnieje wiele wskazówek niewer­balnych, dostępnych nam podczas rozmowy lub obserwacji innych. Jak wykorzystujemy tę informację...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIA LOKALNE I REGIONALNE

  Media lokalne jest to pewna kategoria podziału mediów, która ściśle wiąże się z administracyjnym podziałem kraju. Media regionalne różnią się tym od lokalnych, ze są one bardziej związane z obszarami etnograficznymi, mającymi wspólne cechy kulturowe i gospodarcze.

  W Polsce nowy podział mediów...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice płciowe w komunikacji niewerbalnej

  Być może zastanawiałeś się, czy ludzie różnią się zdolnością rozumienia przesłanek niewerbalnych. Jak mówiliśmy wcześniej, istnieją pewne do­wody, iż ekstrawertycy czynią to lepiej niż introwertycy. Stwierdzono w toku badań, że najbardziej istotne różnice zachodzą między kobietami i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIA WIELOKULTUROWE - AUSTRALIA

  NA POGRANICZU CYWILIZACJI?

  - Australia według typologii Huntingtona należy do kręgu kultury zachodniej.

  - opcja polityczna przełomu lat 70-ych i 80-ych: Australia w przyszłości miałaby zbliżyć się do Azji Południowo-Wschodniej. WYSOKO ROZWINIĘTY SYSTEM MEDIÓW

  - Australia jest jednym z najbogatszych...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 890

  praca w formacie txt

Do góry