Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  New Public Management - Model 3

  Związane jest z kierunkiem dążenia do doskonałości w zarządzaniu i wskazuje na potrzebę nacisku na rozwój organizacji, kultury organizacyjnej, zarządzanie procesem zmiany, budowanie misji organizacji administracji publicznej

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Public Management - Model 2

  Kojarzony jest z próbami zmniejszenia zakresu administracji publicznej w gospodarce, decentralizacji podejmowania decyzji oraz z dążeniem do stworzenia bardziej elastycznego systemu świadczenia usług publicznych

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Public Management - Model 1

  Skierowany jest na zwiększenie efektywności administracji publicznej poprzez:

  - nacisk na zarządzanie finansami: efektywność i rachunek kosztów;

  - wyznaczenie celów i monitorowane wyników;

  - bardziej elastyczny system płac, szczególnie dla kadry kierowniczej;

  - odpowiedzialność dostarczyciela usług...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Public Management

  - Coraz częściej zaczyna się mówić o potrzebie głębokiej transformacji administracji publicznej i wprowadzeniu na szeroka skale podejścia określonego mianem "Nowego Zarządzania Publicznego" (ang. New Public Management) Stanowi ono próbę zastosowania zasad i modeli zarządzania znanych z działalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /krzysio Dodano /08.08.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchylanie się od podatku

  Charakterystyka

  Uchylanie się od podatku jest zawsze działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym. Uchylanie się od opodatkowania jest z prawnego punktu widzenia przestępstwem, z którym wiąże się odpowiedzialność karna. Jest ono dokonywane w różnych formach i przy użyciu różnych metod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchylanie się od podatku

  Charakterystyka

  Uchylanie się od podatku jest zawsze działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym. Uchylanie się od opodatkowania jest z prawnego punktu widzenia przestępstwem, z którym wiąże się odpowiedzialność karna. Jest ono dokonywane w różnych formach i przy użyciu różnych metod...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja powiązań transportowych

  Definicja

  Optymalizację powiązań transportowych z punku widzenia zarządzania logistycznego należy rozumieć jako wszelkie działania zmierzające do sprawnego przepływu towarów od producenta do indywidualnego klienta. Możemy w tym wypadku mówić niejako o fakcie, iż firmy stanowią część "rurociągu"...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadanie, uprawnienie, odpowiedzialność

  Pracownik otrzymuje zakres obowiązków (zadań). Musi mieć możliwość ich zrealizowania (uprawnienia). Chcemy, aby było możliwe także jego rozliczenie z wykonywanej pracy (odpowiedzialność). Uprawnienia i odpowiedzialność wiążą się z możliwością lub koniecznością podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt terminowy

  Charakterystyka

  (zwany również wkładem terminowym) to jedna z form gromadzenia przez podmioty gospodarcze środków pieniężnych, które nie są im konieczne do opłacania bieżącej działalności, a w przyszłości mogą przynieść zyski w postaci wyższego oprocentowania.

  Banki dysponują powierzonymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /3 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt terminowy

  Charakterystyka

  (zwany również wkładem terminowym) to jedna z form gromadzenia przez podmioty gospodarcze środków pieniężnych, które nie są im konieczne do opłacania bieżącej działalności, a w przyszłości mogą przynieść zyski w postaci wyższego oprocentowania.

  Banki dysponują powierzonymi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.08.2011 Znaków /3 174

  praca w formacie txt

Do góry