Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Granice racjonalności

  Logika rezultatu i logika kontekstu opisują de facto ograniczoną racjonalność.

  im dokładniej teoria decyzji identyfikuje i opisuje ograniczenia racjonalności, tym bardziej zbliża się do wiarygodnego obrazu rzeczywiste-go podejmowania decyzji

  im dokładniejszy jest opis procesów decyzyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logika kontekstu

  Logika ta jest słabiej powiązana z koncepcją H.A. Simona. Decyzje są racjonalne kontekstowo, kiedy wybory są oparte na podzielanym rozumieniu sytuacji decyzyjnej, tożsamości organizacji i akceptowanych regułach zachowania w poszczególnych sytuacjach.

  Racjonalna logika kontekstu nawiązuje do racjonalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logika rezultatu

  W tym przypadku logika i decyzje są rezultatowe, ponieważ działania oparte na dokonanych wyborach antycypują preferowane przyszłe rezultaty. Racjonalna logika rezultatu ma bardzo bliski związek z oryginalną koncepcją H.A. Simona i pojęciem racjonalności materialnej i dobrze nadaje się do formalnego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Logika rezultatu i logika kontekstu

  Będąc ciągle podstawowym pojęciem teorii decyzji, racjonalność jest współcześnie rozumiana i opisywana w różny sposób.

  W szczególności można dokonać dystynkcji pomiędzy dwoma wzorami logiki racjonalności decyzji:

  logiką rezultatu

  logiką kontekstu

  Obydwa wzory oparte są na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Muddling through

  Nierealistyczność teorii racjonalnych decyzji podkreślił Charles Edward Lindblom (ur. 1917), według którego organizacje nie podejmują racjonalnych decyzji, lecz brną (muddle through), podejmując drobne decyzje inkrementalne w procesach, którym właściwe są:

  wymieszanie środków i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Ograniczona racjonalność

  Formułując teorię racjonalnych decyzji, H.A. Simon od początku dostrzegał i wskazywał granice racjonalności. Ograniczenia logiki analizy środków do celów i hierarchii celów wynikają z:

  niemożności całkowitego rozdzielenia środków i celów

  niekompletności i niejasności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Racjonalność w ujęciu H.A. Simona

  Jest oparta na logice środki-cel i zakłada, że w procesie podejmowania decyzji wybierane są te środki, które najlepiej prowadzą do pożądanych celów. Jednocześnie same cele często mają tylko instrumentalny charakter dla dal-szych czy końcowych celów, co oznacza, że istnieje hierarchia celów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzyjna - Administracja jest światem decyzji

  Każde działanie administracji, które nie jest czystym decydowaniem (dokonywaniem świadomego i nielosowego wyboru), prawie zawsze oparte jest na wcześniejszej decyzji czy ciągu decyzji.

  Początki decyzyjnej teorii administracji widzi się w szczególności w pracy Herberta A. Simona, Administrative Behavior. A...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki każdego

  1. Przestrzeganie prawa

  2. Dbania o wspólną własność

  3. Obowiązek ponoszenia ciężarów finansowych (podatki)

  4. Obowiązek ochrony środowiska naturalnego

  Organy administracji publicznej mają zagwarantować te uprawnienia, a jednocześnie regulują te kwestie i stoją na straży wykonywania obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności polityczne - Prawo do skarg, wniosków i zażaleń

  Polega na tym, że każdy może się zwrócić ze skargą, wnioskiem, zażaleniem na działalność organów administracji publicznej. Skarżyć się można na: wójta, burmistrza, prezydenta, radnego, urzędnika. Złożenie skargi rodzi obowiązek, nie można kogoś pomówić bezpodstawnie, Ale np. o zagubieniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chris Dodano /09.08.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt

Do góry