Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zalety i wady mediów - Telewizja

  Dopóki nie będzie zaangażowany w odbiór środków przekazu zmysł powonienia (a to nadchodzi), telewizja jak na razie jest jedynym środkiem przekazu angażującym różne zmysły: połączenie elementów wizualnych, dźwięku i ruchu może w maksymalny sposób oddziaływać na odbiorcę. Czas telewizyjny może być...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady mediów - Reklama zewnętrzna

  Należą do niej między innymi następujące rodzaje nośników

  1. Duże plansze (o wielkości trzy na sześć metrów) umieszczane na głównych szlakach komunikacyjnych, których nośnikiem jest specjalny papier odporny na wpływy pogody. 

  2. Junior posters (180 na 360 cm) lokowane w centrach miast...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady mediów - Czasopisma

  Najogólniej są dzielone na konsumenckie, dotyczące biznesu i specjalnych zainteresowań - daje to czasopismom możliwość oferowania dobrze wyspecyfikowanych rynków. Koszty umieszczania reklam są określane przez wielkość, kolor (pełny kolor, czerń i biel oraz jeden kolor, tylko czerń i biel)...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA PRASY W XX W.

  Ten okres, jest najistotniejszy dla tematu prasy codziennej w Polsce. Cały jej rozwój i postęp, ale także zahamowania i przeobrażenia w czasie dwóch wojen światowych ma znaczący wpływ na stan obecny polskiego rynku prasowego.

  Wiek XX w historii prasy był okresem znaczących zmian na rynku prasowym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ DZIENNIKÓW PO OKRĄGŁYM STOLE

  Decyzje Okrągłego Stoły w sprawie mediów pozbawiły stronę partyjną monopolu informacyjnego. Panowało wtedy powszechne przekonanie, że na prawdziwą wolność mediów trzeba będzie jeszcze poczekać. Niektórzy w ogóle wątpili, że kiedykolwiek ona zaistnieje w naszym kraju. Sytuacja w kraju wciąż była...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASA JAKO CZWARTA WŁADZA

  Nikt nie może zaprzeczyć, ani negować wysokiej pozycji prasy. Zdaniem niejednego prasoznawcy to właśnie dziennikarstwo pisane jest najlepsze. Często nawet mówi się o prasie jako o czwartej władzy.

  Co prawda w dzisiejszych czasach to pojęcie obejmuje ogól mediów. Jednak rodowód tego określenia sięga...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLONIJNA PRASA

  Gazety i czasopisma, wyd. za granicą przez Polaków lub osoby pol. pochodzenia, dla Polaków i środowisk polonijnych; do prasy polonijnej można także zaliczyć czasopisma obcojęzyczne kierowane do społeczeństw i elit polit. z zamiarem kształtowania ich opinii o sprawach pol.; nie uznaje się za prasę...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /9 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady mediów - Gazety

  Powierzchnia reklamowa jest podzielona na kolumny zawierające duże, samodzielne reklamy i kolumny z drobnymi ogłoszeniami.

  Reklamy są zamieszczane praktycznie na całej powierzchni gazety.

  Ogłoszenia drobne ukazują się na wydzielonej powierzchni, która z kolei jest podzielona według kategorii takich na...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody perswazji w mediach

  Znajomość metod perswazji, jakimi posługują się media jest nieodzownym elementem kształcenia dziennikarzy - bez względu na to, czy mamy do czynienia z dziennikarstwem radiowym, telewizyjnym, prasowym czy też internetowym.

  Mam sześć lat. Mam sześć lat. Mam sześć lat. Mam sześć lat. Mam cześć lat...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Public Relations w służbie zdrowia

  Public Relations jest funkcja zarządzania o ciągłym i planowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obecnie, lub może być zainteresowana w przyszłości- poprzez badanie ich opinii o organizacji, w celu maksymalnego...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /14 575

  praca w formacie txt

Do góry