Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasada biurokratyzmu w administracji

  Zasada biurokratyzmu pojawiła się w okresie monarchii absolutnej w związku z potrzebą specjalizacji i fachowości aparatu urzędniczego, na którym opierał się zarząd państwem. Stanowiła ona hierarchiczną organizację, opartą na zależności służbowej między zwierzchnikiem a podwładnym. Cechę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji

  Kolegialność i jednoosobowość rozpatrywać należy w dwu aspektach: strukturalnym i funkcjonalnym. Pierwszy ma charakter ilościowy i różnicuje pojęcia w zależności od liczby osób tworzących dany organ: gdy na czele stoi grupa osób, mówimy o strukturze kolegialnej, gdy jednostka – o organie jednoosobowym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji

  Najwcześniej wykształconą zasadą organizacyjną była zasada hierarchicznego podporządkowania. Początków jej stosowania dopatrywać się można w starożytności, zwłaszcza w despotiach wschodnich gdzie panujący posiadał pełnie władzy nad podległym sobie aparatem terenowym. Hierarchiczność...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji

  Zasady koncentracji i dekoncentracji zostały wykształcone na gruncie głównie niemieckiej nauki prawa w XIX w.

  Dekoncentracja – powierzenie kompetencji także organom terenowym, zwłaszcza szczebla podstawowego – rozłożenie decyzji i odpowiedzialności pomiędzy różne czynniki. Najczęściej obie te zasady...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji

  Zasada centralizacji oznacza podporządkowanie się organów niższego rzędu organom wyższego rzędu oraz skupianiu decyzji w organach centralnych i naczelnych. Centralizacja zakłada brak samodzielności organów niższego szczebla i ścisłe ich uzależnienie od struktur nadrzędnych, które kierują ich pracą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada resortowości w administracji

  Jedną z najważniejszych zasad, na których poczęto opierać działania administracji publicznej, była wykształcona we Francji zasada resortowości. Polegała on na tym ,że wykonywanie administracji podzielono pomiędzy niezależne od siebie struktury organizacyjne zwane resortami. Początkowo na ich czele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura systemu planowania

  Charakterystyka

  Planowanie strategiczne w firmie powinno być zintegrowane z systemem zarządzania przedsiębiorstwa, trwale wspierając proces zarządzania na najwyższym szczeblu organizacji.

  Strukturę systemu planowania przedstawiono na poniższm rysunku. Przedstawia on hierarchię planów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duopol Cournot

  Charakterystyka

  Duopol Cournot to sytuacja gdzie na rynku działa dwóch oligopolistów, którzy jednocześnie ustalają ilości wytwarzanego produktu w celu maksymalizacji swoich zysków. Ponadto, produkują oni takie same dobra, co do których nabywcy nie posiadają preferencji. Obie firmy przed podjęciem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika delficka

  Charakterystyka

  Metoda delficka jest metodą inwentyczną, która została opracowana przez Helmera wraz z jego współpracownikami. W metodzie tej wykorzystuje się formę pośrednią wyrażania opinii przez ekspertów. Eksperci mają za zadanie odpowiadanie na pytania, które są zawarte w specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezawodność

  Charakterystyka

  Niezawodność określana jest jako prawdopodobieństwo zdarzenia, które polega na tym, że wyrób użytkowany w określonych warunkach, będzie zachowywał zdolność do spełnienia stawianych mu wymagań w określonym przedziale czasu użytkowania [1]. Niezawodność, czasem jest też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.08.2011 Znaków /3 632

  praca w formacie txt

Do góry