Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny we Francji w XIX wieku

  Rewolucja lipcowa 1830 roku zapoczątkowała we Francji przywracanie instytucji samorządu terytorialnego, zlikwidowanego w czasach napoleońskich. Ustawa gminna z 1831roku wprowadziła zasadę powoływania rad municypalnych w drodze wyborów. Z wyboru pochodzić także miały rady generalne i okręgowe. Przełomowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczne we Francji napoleońskiej

  Okres rządów Napoleona I charakteryzował się licznie przeprowadzonymi reformami wewnętrznymi. Do najważniejszych należały: reforma administracji lokalnej, sądownictwa i kodyfikacja prawa. Nową administrację wprowadzała ustawa z 17 lutego 1800 roku. Cała administracja oparta została na zasadach:...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy administracji centralnej i terytorialnej Wielkiej Rewolucji Francuskiej

  Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. Pierwsza, z 1791roku, powierzała władzę wykonawczą w ręce króla. Mianował on ministrów. Monarcha pozostał nietykalny i nieodpowiedzialny, wszystkie jego akty wymagały dla swej ważności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzkie komisje porządkowe cywilno - wojskowe w latach 1789 - 1795

  W zakresie administracji lokalnej powołano do życia już w 1789 roku Komisję Porządkowo Cywilno – Wojskowe, działające w danej ziemi, województwie lub powiecie. Nowy podział administracyjny wprowadziła ustawa z 2 listopada 1791 roku .Kraj został wówczas podzielony zasadniczo na województwa i powiaty...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straż Praw i Komisje Wielkie w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

  Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja, realizując postulaty rzeczników reformy państwowej , stworzyła nowoczesną strukturę administracji państwowej szczebla centralnego, kształtując zarazem podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej i parlamentarnej ministrów . Także administracja lokalna , pozostając...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Edukacji Narodowej

  Sejm rozbiorowy z lat 1773-1775 przyczynił się do powołania nowych instytucji administracyjnych. Utworzona w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej skupiła w swym ręku funkcje administracyjnej władzy oświatowej, podporządkują sobie prawie wszystkie szkoły i wprowadzając jedność ich zarządu w całym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Nieustająca

  Centralna instytucja administracyjna- Rada Nieustająca – miała pełnić funkcją rządu centralnego , ograniczając jednocześnie maksymalnie władzę królewską. Liczyła ona- oprócz króla-36 członków, tzw. Konsyliarzy , powoływanych co dwa lata przez sejm (w połowie przez senat, w połowie przez izbę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy administracji centralnej i terytorialnej w latach 1764 - 1766 w Polsce

  ( Wielkie komisje i komisje dobrego porządku )

  Administracja Rzeczypospolitej ukształtowana jeszcze w dobie monarchii stanowej przetrwała bez większych zmian do połowy XVIII w. Była ona z jednej strony silne zdecentralizowana, ze znaczącą pozycją organów samorządu szlacheckiego – sejmików ziemskich, z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja centralna i terytorialna w XVIII wiecznych Prusach

  Głównymi autorami reformy administracyjnej państwa byli kolejni władcy Prus :Fryderyk Wilhelm I (1713-1740)oraz jego syn Fryderyk II wielki (1740-1780). Administracja oparta na nowej zawodowej kaście urzędników , rekrutowanych także z poza stanu szlacheckiego , zorganizowana została zgodnie z założeniami...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja centralna i terytorialna w Austrii, za rządów Marii Teresy i Józefa II

  Wprowadzenie jednolitej organizacji władz państwowych – kolegialnych i opartych na podziale resortowym miało miejsce za panowania cesarzowej Marii Teresy  oraz jej syna Józefa II w latach 1740-1790. Przeprowadzone reformy określa się w związku tym mianem reform terezjańsko- józefińskich .Administracja...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Adolf Dodano /11.08.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt

Do góry